Socialnämnden

Hans Jarstig ordförande
Maria Alfredsson ersättare
Lennart Blåberg, ersättare