Socialnämnden

Hans Jarstig ordförande
Maria Alfredsson ordinarie ledamot
Samuel Anefur, ersättare
Marie Lindholm, ersättare