Kalender

Verksamhetsplan
Mötesdatum 2024 för KD i Habo

Alliansmöte 2024 (första halvåret)
18/3 18.00-20.00 Höger kammare
3/6 18.00-20.00 Höger kammare
Presidiemöte 2024 (första halvåret)
19/2 17.30-18.30 Höger kammare
18/3 (efter alliansmötet) 20.00-21.00 Höger kammare
22/4 18.00-19.30 Höger kammare
3/6 (efter alliansmötet) 20.00-21.00 Höger kammare
Gruppmöte (KPG) 2024
22/1 18.00 Rum Furusjö
5/2 18.00 Rum Furusjö
4/3 18.00 Rum Furusjö
25/3 18.00 Rum Furusjö
8/4 18.00 Rum Furusjö
27/4 18.00 Rum Furusjö
13/5 18.00 Rum Furusjö
10/6 18.00 Rum Furusjö
12/8 18.00 Rum Furusjö
26/8 18.00 Rum Furusjö
9/9 18.00 Rum Furusjö
23/9 18.00 Rum Furusjö
7/10 18.00 Rum Furusjö
28/10 18.00 Rum Furusjö
11/11 18.00 Rum Furusjö
18/11 18.00 Rum Furusjö
2/12 18.00 Rum Furusjö
9/12 18.00 Rum Furusjö