Kalender

Verksamhetsplan

Datum Gruppmöte (KPG) och Alliansmöte 2023 Preliminärt

 

16/1                    Alliansmöte                                  18.00               Höger kammare

6/2                      Gruppmöte (KPG)                     18.00                  Rum Furusjö

13/3                    Gruppmöte (KPG)                     18.00                  Höger kammare

27/3                    Alliansmöte                                  18.00               Höger kammare

11/4                    Gruppmöte (KPG)                     18.00                 Höger kammare

22/5                    Alliansmöte, KD ansvarar        18.00                  Höger kammare

12/6                    Sommaravslutning Alliansen                              Hembygdsparken

14/8                    Alliansmöte                                  18.00              Höger kammare

11/9                    Gruppmöte (KPG)                     18.00                Höger kammare

9/10                    Gruppmöte (KPG)                     18.00                Höger kammare

6/11                    Gruppmöte (KPG)                     18.00                Höger kammare

27/11                  Gruppmöte (KPG)                     18.00                 Höger kammare