Byggnadsnämnden

Jan Lenhammar ordinarie ledamot andre v. ordf.
Jon Harald Jonsson, ersättare