Årsmöte 17 februari

Kristdemokraterna i Habo har årsmöte 17 feb. kl. 18.00
Riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson kommer att besöka flera verksamheter inom sociala områden tillsammans med Hans Jarstig kommunalråd. Acko är ordf.i socialutskottet.i riksdagen och kommer också att medverka vid årsmötet.
Årsmötet är förlagt till Dream logistics Habo som är ett framgångsrikt och snabbväxande företag i Habo.

Välkomna alla nya medlemmar!

Kristdemokraterna växer. Även i Habo med många nya medlemmar. Välkommen du också. Ett bra sätt att bekanta sig med vår lokala politik är att komma till vårt årsmöte 12 feb, kl 18.00 i Missionskyrkan Habo.
Där får du träffa David Lega och många Kristdemokrater.
Välkommen.

 

KD får tre ordförande

Vid Kommunfullmäktige sammanträde beslutades att
Kristdemokraterna får ordförande i Socialnämnden,
Fritid o Kulturnämnden samt valnämnden.
Hans Jarstig  ordf. i Socialnämnden
Karin Hultberg ordf. i Fritid o Kulturnämnden
Ragnwald Ahlnér ordf. i Valnämnden
Alla platserna till nämnder återkommer vi om.

Kristdemokrater i KF

KD ledamöter i Kommunfullmäktige 2018-2022
Hans Jarstig, Marie Lindholm, Maria Alfredsson,
Jon Harald Jonsson, Jan Lenhammar är 2.v.ordf. i Kommunfullmäktige

KD delade ut Vitsippspriset till Emma o Marcus

Kristdemokraterna i Habo delade ut Vitsippspriset när KD hade
sommarträff hos Söderlings ekologiska odlingar. Emma o Marcus Söderlind
fick ta emot Vitsippspriset med motivering
Motivering:
Emma och Marcus Söderlind har med stor envishet, engagemang och
målmedvetenhet skapat ett framgångsrikt grönt företag för att producera
grönsaker som är så goda, färska, varierande och nyttiga som möjligt.
Från
Kristdemokraterna i Habo