Vitsippspriset 2020

Kristdemokraterna i Habo delade ut Vitsippspriset 2020 till Coronahjälpen i Habo. Värdiga mottagare och ett exempel på vad det civila samhället kan bidra med 2020

 

Årsmöte 17 februari

Kristdemokraterna i Habo har årsmöte 17 feb. kl. 18.00
Riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson kommer att besöka flera verksamheter inom sociala områden tillsammans med Hans Jarstig kommunalråd. Acko är ordf.i socialutskottet.i riksdagen och kommer också att medverka vid årsmötet.
Årsmötet är förlagt till Dream logistics Habo som är ett framgångsrikt och snabbväxande företag i Habo.

Välkomna alla nya medlemmar!

Kristdemokraterna växer. Även i Habo med många nya medlemmar. Välkommen du också. Ett bra sätt att bekanta sig med vår lokala politik är att komma till vårt årsmöte 12 feb, kl 18.00 i Missionskyrkan Habo.
Där får du träffa David Lega och många Kristdemokrater.
Välkommen.

 

KD får tre ordförande

Vid Kommunfullmäktige sammanträde beslutades att
Kristdemokraterna får ordförande i Socialnämnden,
Fritid o Kulturnämnden samt valnämnden.
Hans Jarstig  ordf. i Socialnämnden
Karin Hultberg ordf. i Fritid o Kulturnämnden
Ragnwald Ahlnér ordf. i Valnämnden
Alla platserna till nämnder återkommer vi om.

Kristdemokrater i KF

KD ledamöter i Kommunfullmäktige 2018-2022
Hans Jarstig, Marie Lindholm, Maria Alfredsson,
Jon Harald Jonsson, Jan Lenhammar är 2.v.ordf. i Kommunfullmäktige