Älska Söderhamn

Älska Söderhamn

Vi Kristdemokrater älskar Söderhamn!
Söderhamn är en pärla, värd att engagera sig för.

Det finns dock mycket som vi tycker kan bli bättre i vår fina kommun.

  • Barnomsorgen. Våra förskolor är överfulla, stora grupper, hög ljudnivå och ett stort ”slitage” både på barn och personal.
  • Skolan. Söderhamn lägger 13000 kr mindre per barn och år än andra jämförbara kommuner. Klart det påverkar t.ex material, datorer, speciallärare och inte minst situationen för lärare.
  • Undersköterskors situation. Även här är löneläget och arbetssituationen besvärlig. Undersköterskor har fått ett lönetillägg – bra, men vi anser att mer behöver göras.
  • Trygghet för äldre. Vi vet att det saknas trygghetsboenden, seniorboenden mm över hela vår kommun. Många äldre tvingas mot sin vilja bo kvar hemma oc därmed känna sig otrygg.
  • Miljöer där hedersrelaterat förtryck finns. Tyvärr lever ett flertal barn, flickor och pojkar i Söderhamn, i miljöer där hedersrelaterat förtryck förekommer. Vi är så glada för alla nya Söderhamnare men miljöer där förtryck förekommer kan inte accepteras.

Kan detta förändras?? Ja självklart!! Vi arbetar för en positiv samhällsutveckling. Det är många utmaningar men vi Kristdemokrater anser oss ha svar på dessa stora livsfrågor!

Var med du också i detta engagemang!
Bli medlem – kom och bli en del i ett viktigt arbete för ett bättre Söderhamn.

Älska Söderhamn du också!

KD föreslår offensiv grön politik

KD föreslår offensiv grön politik

Utifrån övertygelsen om vi människor måste förvalta såväl naturmiljön och dess resurser som mänskliga och ekonomiska resurserna på ett ansvarsfullt sätt såg Kristdemokraterna tidigt miljöfrågorna som ett viktigt politikområde.

Vi vet att de flesta enskilda, företag och offentliga verksamheter, vill vara med och bidra till en bättre miljö. Det är politikens uppgift att få till lösningar och infrastruktur för t.ex. en effektiv materialåtervinning, hållbara transportsystem och klimatneutral energiförsörjning. Kristdemokraterna är en del av lösningen och vi har presenterat kraftfulla förslag i vår budgetmotion för 2017. Kristdemokraterna har länge drivit på för en grön skatteväxling och lagt flera skarpa förslag. Vi höjer skatter på miljöskadlig verksamhet och sänker samtidigt skatten på arbete och pensioner så att fler får behålla mer av sin egen inkomst varje månad.

Vi föreslår höjd skatt på torv och dieselanvändning i gruvindustrin. Plastpartiklar är ett växande hot mot världshaven, Östersjön och våra insjöar. Krafttag behövs för att minska användningen av konventionella plaster i engångsartiklar och ersätta dem med biologiskt nedbrytbara alternativ. Vi föreslår skatt på plastpåsar i detaljhandeln på 1 krona per påse. Goda europeiska exempel finns, liknande skatter har lett till drastiskt minskad försäljning av plastpåsar – med kraftigt minskad nedskräpning som bonuseffekt.

Modeindustrin är en bransch med mycket skadlig miljöpåverkan. Föroreningarna från industriell tillverkning och infärgning av tyg drabbar inte minst fattiga länder. I Sverige slängs ca 8 kg kläder och textil per person och år. Vi behöver få ett bättre system för återvinning av textilmaterial. För att öka användningen av återvunna material i nyproduktion av textil föreslår vi en råvaruskatt på icke återvunna textilier på 10 000 kronor per ton.

Miljölagstiftningen i Sverige är generellt sett bra, men efterlevnaden är dålig. För de flesta miljöbrott som leder till åtal blir påföljden dagsböter. Trots att fängelse finns i straffskalan döms det sällan till fängelse. Med tanke på de långtgående konsekvenser som till olagliga utsläpp av miljögifter kan ge, vore det rimligt med allvarligare påföljder. Kristdemokraterna föreslår skärpta straff för grövre miljöbrott så att fängelsestraff döms ut.

Det är politikens uppgift att göra det lätt att göra rätt. Sverige är ett miljöföredöme jämfört med många jämförbara länder, men vi kan inte luta oss tillbaka. Många miljöproblem kvarstår och Kristdemokraterna står för en miljöpolitik som möter allvarliga problem med konkreta lösningar.

Lars Thunberg Kommunalråd (KD) i Helsingborg och ordf. KD miljöpolitiska arbetsgrupp
Anders Ramstrand (KD) Söderhamn
Kent Sjöberg (KD) Hudiksvall