Älska Söderhamn

Vi Kristdemokrater älskar Söderhamn!
Söderhamn är en pärla, värd att engagera sig för.

Det finns dock mycket som vi tycker kan bli bättre i vår fina kommun.

  • Barnomsorgen. Våra förskolor är överfulla, stora grupper, hög ljudnivå och ett stort ”slitage” både på barn och personal.
  • Skolan. Söderhamn lägger 13000 kr mindre per barn och år än andra jämförbara kommuner. Klart det påverkar t.ex material, datorer, speciallärare och inte minst situationen för lärare.
  • Undersköterskors situation. Även här är löneläget och arbetssituationen besvärlig. Undersköterskor har fått ett lönetillägg – bra, men vi anser att mer behöver göras.
  • Trygghet för äldre. Vi vet att det saknas trygghetsboenden, seniorboenden mm över hela vår kommun. Många äldre tvingas mot sin vilja bo kvar hemma oc därmed känna sig otrygg.
  • Miljöer där hedersrelaterat förtryck finns. Tyvärr lever ett flertal barn, flickor och pojkar i Söderhamn, i miljöer där hedersrelaterat förtryck förekommer. Vi är så glada för alla nya Söderhamnare men miljöer där förtryck förekommer kan inte accepteras.

Kan detta förändras?? Ja självklart!! Vi arbetar för en positiv samhällsutveckling. Det är många utmaningar men vi Kristdemokrater anser oss ha svar på dessa stora livsfrågor!

Var med du också i detta engagemang!
Bli medlem – kom och bli en del i ett viktigt arbete för ett bättre Söderhamn.

Älska Söderhamn du också!

KD föreslår offensiv grön politik

Utifrån övertygelsen om vi människor måste förvalta såväl naturmiljön och dess resurser som mänskliga och ekonomiska resurserna på ett ansvarsfullt sätt såg Kristdemokraterna tidigt miljöfrågorna som ett viktigt politikområde.

Vi vet att de flesta enskilda, företag och offentliga verksamheter, vill vara med och bidra till en bättre miljö. Det är politikens uppgift att få till lösningar och infrastruktur för t.ex. en effektiv materialåtervinning, hållbara transportsystem och klimatneutral energiförsörjning. Kristdemokraterna är en del av lösningen och vi har presenterat kraftfulla förslag i vår budgetmotion för 2017. Kristdemokraterna har länge drivit på för en grön skatteväxling och lagt flera skarpa förslag. Vi höjer skatter på miljöskadlig verksamhet och sänker samtidigt skatten på arbete och pensioner så att fler får behålla mer av sin egen inkomst varje månad.

Vi föreslår höjd skatt på torv och dieselanvändning i gruvindustrin. Plastpartiklar är ett växande hot mot världshaven, Östersjön och våra insjöar. Krafttag behövs för att minska användningen av konventionella plaster i engångsartiklar och ersätta dem med biologiskt nedbrytbara alternativ. Vi föreslår skatt på plastpåsar i detaljhandeln på 1 krona per påse. Goda europeiska exempel finns, liknande skatter har lett till drastiskt minskad försäljning av plastpåsar – med kraftigt minskad nedskräpning som bonuseffekt.

Modeindustrin är en bransch med mycket skadlig miljöpåverkan. Föroreningarna från industriell tillverkning och infärgning av tyg drabbar inte minst fattiga länder. I Sverige slängs ca 8 kg kläder och textil per person och år. Vi behöver få ett bättre system för återvinning av textilmaterial. För att öka användningen av återvunna material i nyproduktion av textil föreslår vi en råvaruskatt på icke återvunna textilier på 10 000 kronor per ton.

Miljölagstiftningen i Sverige är generellt sett bra, men efterlevnaden är dålig. För de flesta miljöbrott som leder till åtal blir påföljden dagsböter. Trots att fängelse finns i straffskalan döms det sällan till fängelse. Med tanke på de långtgående konsekvenser som till olagliga utsläpp av miljögifter kan ge, vore det rimligt med allvarligare påföljder. Kristdemokraterna föreslår skärpta straff för grövre miljöbrott så att fängelsestraff döms ut.

Det är politikens uppgift att göra det lätt att göra rätt. Sverige är ett miljöföredöme jämfört med många jämförbara länder, men vi kan inte luta oss tillbaka. Många miljöproblem kvarstår och Kristdemokraterna står för en miljöpolitik som möter allvarliga problem med konkreta lösningar.

Lars Thunberg Kommunalråd (KD) i Helsingborg och ordf. KD miljöpolitiska arbetsgrupp
Anders Ramstrand (KD) Söderhamn
Kent Sjöberg (KD) Hudiksvall

Läraryrket uppvärderat i KD-budget

Bland annat vill man uppvärdera läraryrket genom en satsning på högre lärarlöner, och högre intagningskrav. KD vill även ge lärarna de verktyg de behöver för att klara sitt uppdrag.

KD föreslår bland annat ett speciallärarlyft som syftar till att öka tillgången på speciallärarkompetens. Satsningen innebär att över 6 000 lärare kommer att kunna utbildas till speciallärare. Den rödgröna regeringen har gång på gång kritiserat den tidigare Alliansregeringen på grund av bristen på speciallärare. Vad man inte talar om är, att det var en tidigare socialdemokratisk regering som lade ned speciallärareutbildningen, en utbildning Alliansregeringen återinförde.

KD gör även en satsning på stärkt elevhälsa för att underlätta lärarnas uppdrag, då bristen på tillräckligt elevstöd, ofta går ut över undervisningen.

Att allt fler unga mår psykiskt dåligt, är ingen hemlighet. Därför blir frågan, vad gör KD för att hjälpa dem?

Elever som mår bra lär sig bättre. Därför föreslår KD en förstärkning på elevhälsovården och tillför totalt 1 520 miljoner kronor 2017–2020, det vill säga 380 miljoner kronor per år. Ovan på det avsätter KD också 20 miljoner kronor för en kartläggning av ungas psykiska ohälsa så att vården och psykiatrin bättre kan möta deras behov.

 

Maria Hansson Nielsen (KD)

ersättare BUN, Söderhamn

Mitt fokus är att skapa ett bättre Sverige – inte att bedöma andras politiska åsikter

20161004-183107Jag är ordentligt oroad över landet Sverige. Jag ser ett land som en gång stod för värme och kärlek, tolerans och gemenskap. Ett Sverige där flera politiska åsikter fanns med en gemensam nämnare, alla hade ett genuint intresse för att göra Sverige till en ännu bättre plats att bo på. Det hade första prioritet, i alla lägen. Olika partier hade olika syn på HUR det skulle göras, men prioriteringen var att driva landet åt rätt håll.

I dagens läge har styret av Sverige blivit en sekundär fråga. Politik är inte viktigt inom politiken. Allt har kommit till att handla om en fråga. Hade denna fråga varit att försvara och bevara kärleken hade jag kunnat gå med på det men den handlar om det motsatta. Demokratin blir mer och mer demonterad och allt under benämningen att stärka demokratin.

Demokrati betyder folkstyre. I Sverige har vi folkvalda representanter för landets olika partier. De representanterna skall symbolisera rösterna på respektive parti. Dessa representanter skall med andra ord ha identisk makt som den representant som sitter bredvid. Detta är grunden för systemet med folkvalda representanter (mandat). Om då allt fokus läggs på att se till att alla de representanterna som är från fel parti inte har något inflytande betyder det att en mycket stor del av befolkningens röster blev ogiltiga. Detta på grund av att de andra representanterna bestämmer, alltså de andra rösterna, att deras främsta uppgift nu är att göra en viss del av folkets röster till ogiltiga. Somliga partier går offentligt ut med att detta är viktigast. Deras egna politiska frågor som folket röstade på är sekundära, de får stå tillbaka för att det är viktigare att ogiltigförklara de andra rösterna.

Ebba Busch Thor fick utstå massiv kritik för att hon sade sig stå fast för att föra Kristdemokraternas politiska frågor oavsett om flera representanter än de som röstat på Kristdemokraterna tyckte att de politiska frågorna var bra för Sverige. Rubriken borde ha sagt, Ebba Busch Thor fokuserar på Kristdemokraternas politik istället för på att demontera det demokratiska systemet. Ebba Busch Thor prioriterar familjens status i samhället och värnandet om mänskliga rättigheter framför att misstroendeförklara en stor del av svenska folket, vilket majoriteten av svenska politiker gör i dag då de vägrar se folkets röster som giltiga.

Attityden om att vissa människor inte är giltiga har börjat sprida sig som ringar på vattnet. Detta ser vi då människor blir öppet trakasserade för att de har fel politisk åsikt. Vad som är rätt och fel är enligt mig, inte upp till mig att bestämma. Jag står inte över andra människor. Jag har dock ett enormt ansvar när det kommer till att forma vår kommande värld. Jag har barn hemma. Familjen är för mig som Kristdemokrat, det viktigaste i vår värld. Mitt ansvar är att visa mina barn hur vi bör behandla varandra och vad allas lika värde egentligen står för. allas lika värde betyder alla, även de som har en helt annan politisk åsikt än mig. Även de som inte håller med mig, även de med annan religion, läggning, etnicitet, skostorlek, till och med bollnäsare.

Som mamma är mobbing ett oerhört viktigt ämne. Jag ser genom egen erfarenhet att mina barn gör som jag gör. Ska jag lära dem att det inte är okej att frysa ut och mobba andra människor, skall jag lära dem att alla är lika mycket värda, då måste jag börja med att visa detta. Det första jag kan göra är att inte vara med på det kollektiva brytandet av de mänskliga rättigheterna som pågår idag. Jag personligen tänker inte vara med i den stora gruppen människor som känner sig duktiga när de tillsammans i stor grupp ger sig på enstaka individer i samhället med alla till buds stående medel. Det har börjat bli riktigt primitivt. Människor beter sig verkligen helt djuriskt i somliga sammanhang. Allt verkar vara tillåtet och epiteten haglar. Tänk om vi hade kunnat samla in all den energi som går förlorad på detta förtryck och använda den till att istället anordna sammankomster där alla kan mötas i vänskap och kärlek, vilken enorm kärlek skulle vi inte kunna sprida då?

Vad som är historia, vad enskilda individer gör och säger, hör inte hit. Det finns rötägg inom alla partier och kategorier. Att förtrycka människor är aldrig okej. Att förneka människor deras egen åsikt, oavsett åsikt, är inte okej.

Jag tänker inte berätta för mina barn vad de ska tänka och tycka, jag tänker visa mina barn att vi som människor har förmåga att göra gott för varandra och det tänker jag aktivt göra genom att agera i stället för att reagera på andras ageranden. Genom att fokusera på andras politik, istället för att föra fram sin egen, ger politiker bort hela den politiska makten till sina meningsmotståndare. Förändrar vi en politik efter det andra partier gör så finns det inte heller längre någon bestående politik att rösta på för folket då allt enbart handlar om vad som sker idag. I morgon är en annan dag må vara ett tröstande citat i flertalet sammanhang men inte speciellt stabilt om det används i politiska sammanhang.

Mitt hjärta kommer alltid att klappa extra hårt för familjens plats i samhället, de äldres rätt till ett meningsfullt och värdigt liv samt att jag alltid kommer att hålla människan ansvarig för förvaltandet av jorden och dess resurser. Där kommer mitt fokus ligga! Visst är det hemskt?

 Mira Glad
Kristdemokraterna Söderhamn
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/jag-ar-ordentligt-oroad-over-landet-sverige

Inför en reell äldreboendegaranti

kastanjen

Därför vill vi kristdemokrater införa en äldreboendegaranti som garanterar varje person över 85 år en rätt att få en plats på ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende när och om de så vill.Vi vet att många vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Det hemvanda skänker trygghet. Att kunna få hjälp i sitt eget hem, så länge som du själv önskar är viktigt. Men lika viktigt är det att inte förhindras en plats i ett äldreboende när du inte längre är trygg i hemmet.Det finns berättelser om äldre som beskriver sitt hem som ett fängelse och anhöriga som beskriver sin oro över att inte veta hur det har gått för pappa eller mamma under dagen. Att flytta till ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende är inte något som en äldre person gör i onödan. Skälen är ofta medicinska, när behoven av stöd ökar så att hemtjänst inte längre är det bästa alternativet. Men det finns också en stor grupp äldre som upplever otrygghet och ensamhet och därför behöver en annan boendeform. Vi vill i lag garantera att denna möjlighet erbjuds alla över 85 år.Vårt förslag innebär att beslutet att flytta helt ska vara den enskildes. Kommunens ansvar är inte att bestämma var den omsorgsbehövande ska bo. Deras ansvar är att se till att det finns platser för dem som behöver det. Ingen ska tvingas ut från sitt hem men ingen ska heller tvingas att bo kvar i hemmet. Först då lever vi upp till en reell äldreboendegaranti.

Emma Henriksson (KD)

ordförande i riksdagens socialutskott

Jennie Forsblom (KD)

Edsbyn

Anders Ramstrand (KD)

Söderhamn

Kent Sjöberg (KD)

Hudiksvall

 

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/infor-en-reell-aldreboendegaranti

 

Viktigt med en hand i livets slutskede

hand

Ensamheten hos äldre i dag är stor. Hemtjänstpersonalen är överbelastad. Möjligheten till kontinuitet är nästintill obefintlig. Ständigt nya ansikten tillhör vardagen.

Tiden är så knapp att endast elementära insatser hinns med, medan tid till social samvaro är mycket begränsad.

Inte minst i livets slutskede är det oerhört viktigt att ha en hand att hålla i, att det finns någon vid min sida som kan dela och lugna oro och ångest.

I dagens individualistiska samhälle då anhöriga har fullt upp med stressen i sina egna liv kan det bli svårt att dessutom hinna och orka med omsorgen om en anhörig i livets slutskede.

Dessutom kan det vara svårt för den äldre att prata med sina anhöriga om sin ångest, då man inte vill lägga extra sten på bördan. Anhöriga har oftast svårt nog att orka med sin egen ångest inför denna svåra tid. Därför är tillgången till professionell personal viktig.

Det måste alltid finnas en möjlighet att välja. Ingen ska tvingas välja ”en rosa brödrost i valfri färg”… Med dagens stora platsbrist och långa köer till äldreboenden, riskerar många att inte överleva kötiden.

Därför föreslår Kristdemokraterna i Söderhamn att ett palliativt boende skapas, ett hospis. Detta skulle innebära att platser på äldreboenden frilades liksom att människor i livets slutskede skulle få ett mer kvalitativt omhändertagande av professionell personal. En personal som har tid att ägna sig åt Min ångest och oro, åt de ”små men Så Stora frågorna”.

Livets slut är lika individuellt som resten av livet. Ingen kan helt förutspå hur den tiden utformar sig. Därför finns behov av en valbar helhetslösning med färre begränsningar än vad dagens palliativa team kan erbjuda.

Ett palliativt boende till vilket jag själv får bestämma när jag vill flytta in, kanske i ett tidigare skede än bara just den akuta sista tiden, skulle underlätta.

Ingen ska tvingas tillbringa sin sista tid i ensamhet, oro och ångest.

Mira Glad
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/viktigt-med-en-hand-i-livets-slutskede

Föreläsning med Soheila Fors

Den 25 Maj 2016 bjöd Kristdemokraterna i Söderhamn in till en föreläsning på Söderhamns stadsbibliotek
13177355-1314362178590806-987201124297780619-n
Det blev en helt fantastisk kväll, vi i Kristdemokraterna Söderhamn tackar Soheila Fors för hennes fantastiska föreläsning som ingen borde missa!

Har Söderhamn kompetens för autistiska elever?

Hur stor andel av hemmasittande elever har drag av autism? Det är frågor vi kristdemokrater ställer oss.

I Skaraborgs Läns Tidning skriver Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg om en färsk medlemsenkät från Autism- och Aspergerförbundet där det framgår med all tydlighet att skollagen inte följs och att i dagens skolsystem hamnar elever utanför år efter år.

När vi kristdemokrater talar om jämlikhet och delaktighet inkluderar vi givetvis även elever med autism. På riksplanet är 51 procent av barnen med autism frånvarande till följd av bristande stöd och anpassningar i grundskolan. Detta kan inte ses som annat än ett svek från skolans sida. 49 procent saknar godkända betyg i svenska, engelska och matematik då landets kommuner inte tar sitt ansvar och ger elever med autism det stöd de faktiskt har laglig rätt till.

Vi kristdemokrater undrar om autismspecifik kompetens finns i skolan? Är den i så fall kompletterat med olika typer av pedagogik, läromedel, hjälpmedel, visuellt stöd, individuellt bemötande och varierande storlek på undervisningsgrupperna? För att stötta skolpersonalen i detta viktiga arbete behövs speciallärare och special- pedagoger med autismspecifik kompetens.

Vi kristdemokrater anser att det krävs särskilda insatser för dessa barn. Vi anser att utbildningsinsatser måste göras för att möta dessa barns behov. Vi anser också att en ny speciallärarutbildning inriktad mot kunskap om autism inrättas.

 

 

 

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/har-soderhamn-kompetens-for-autistiska-elever

Öka antalet idrottstimmar i skolan

Vårt mål är fysisk aktivitet i skolan varje dag. Vi vet att det ger bättre resultat även i ämnen som matte, svenska och historia, skriver tre KD-politiker.

Barn som mår bra lär sig mer i skolan. Motion och rörelse är viktigt för både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Vi ser med oro på att stillasittandet ökar i barnens vardag, fysisk aktivitet byts ut mot tid framför skärmar. Barnfetma och psykiska ohälsa ökar bland barn. Detta motverkas genom barnen skaffar sig en vana att röra på sig. De studier som gjorts visar att barn som rör på sig har bättre koncentration och förbättrar sina skolresultat. Dessutom förebygger det sjukdomar när man är äldre.Svenska elever har minst idrottstimmar i hela norden och färre än de flesta länder i Europa. Detta vill vi kristdemokrater ändra på genom att utöka tiden för fysisk aktivitet i skolan från 1,5 till 2 timmar i veckan.

Vårt mål är fysisk aktivitet i skolan varje dag. Vi vet att det ger bättre resultat även i ämnen som matte, svenska och historia. Forskning visar att elever som har daglig fysisk aktivitet klarar grundskolans mål och uppnår behörighet till gymnasieskolan i högre grad än elever som har idrott bara två gånger i veckan. Det är framförallt pojkarnas resultat som påverkas positivt. Gymnastik och idrott gynnar även integrationen av nyanlända elever – alla elever kan delta i fysiska aktiviteter i skolan oavsett språkkunskaper.

Vi vet även att bättre skolresultat leder till bättre hälsa i nästa led.

Barn som exempelvis har föräldrar med en god ekonomi oftast klarar sig bra. De som halkar efter kunskapsmässigt – och hälsomässigt – lever inte sällan i ekonomiskt och socialt utsatta sammanhang. Just därför är det viktigt med mer fysisk aktivitet i skolan så att alla elever inkluderas och inte bara de barn som utövar idrott även på sin fritid. Det handlar inte om att tvinga alla barn att syssla med bollsporter – idrott är mycket mer än så. Vi är alla olika och gillar olika saker. Det finns många kreativa exempel på hur man får fler barn att gilla idrott.

Enligt timplanen ska grundskolan ha totalt 500 idrottstimmar, det motsvarar i snitt 1,5 timmar i veckan. Kristdemokraterna vill utöka antalet idrottstimmar i timplanen från 500 till 700 och samtidigt minska timmarna för elevens val. Det innebär en ökning från 1,5 till 2 timmar i veckan. Med mer fysisk aktivitet får fler barn bättre hälsa och bättre skolresultat.

Annika Eclund (KD)

utbildningspolitisk talesperson

Peter Åkerström (KD)

Hudiksvall

Anders Ramstrand (KD)

Söderhamn

 

 

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/oka-antalet-idrottstimmar-i-skolan-1

Vården är ett sjunkande skepp

skeppDet talas mycket om ambulansförarna i nuläget och på andra sidan gatan sjunker nästa del av vården till botten. Undersköterskor inom olika delar av Söderhamns kommun har arbetspass som inte är förenliga med ett ordinarie heltidsarbete och oftast en lön som gör en lägre tjänstgöringsgrad praktiskt svårhanterad.

Med arbetspass som ibland enbart är 4 timmar långa tvingas vi undersköterskor att arbeta nästintill varje dag. Detta gör att det i praktiken är omöjligt att följa ATL (arbetstidslagen) § 14 där det står beskrivet att Arbetstagaren ska ha minst trettiosex timmars sammanhängande vila varje period om sju dagar. En heltidstjänst är 37,5 timmar per vecka.

Då flertalet arbetsplatser har arbetspass exempelvis förlagda på kvällstid som enbart är sex timmar långa har vi ett problem. Lägger vi även till att det finns arbetspass som är fem timmar och fyra timmar långa så blir inte problemet mindre. Detta har lösts med ett mertidssystem som gör det möjligt för den arbetande undersköterskan att ta ut sin obekväma arbetstid (enligt systemet kallat mertid) som arbetstid istället och därmed har den arbetande undersköterskan klarat av att kombinera en heltidstjänst med att samtidigt klara av att bemanna exempelvis kvällar och andra kortare arbetspass då vårdbehovet fortfarande existerar hos våra vårdtagare.

Nu har Kommunal i Söderhamn gått med på att ta bort undersköterskornas möjligheter att välja. Vi är beordrade att schemalägga alla timmar som ingår i tjänstegraden vilket för en heltidsarbetande undersköterska inom en del verksamheter betyder en helt annan sak än kontorstiderna 7 till 16. Om vi samtidigt tittar på att undersköterskor är en grupp som har en stor andel sjukskrivna bland annat på grund av utbrändhet och diverse förslitningsproblematik blir detta en alarmerande otäck vändning. Inom flertalet verksamheter inom vår kommun ligger undersköterskornas scheman redan på gränsen till vad som är lagligt och en stor del arbetar redan i dag med sämre villkor än vad som krävs enligt ATL. Det krävs inte så mycket för att förstå vem som blir lidande i längden.

De som behöver vår vård och omsorg är de som förlorar. Vad händer när den gruppen som redan står på kanten till stupet pressas ett steg framåt? Flertalet faller och tar andra med sig. Sjukskrivningarna och antalet undersköterskor som väljer att på något sätt gå ner i tjänstegrad kommer öka och med det kommer bemanningsproblemet som redan är enormt bli ännu större. Den genomsnittligt låga lönen inom yrkesgruppen gör att det i praktiken kan vara mycket svårt för en person att överleva på en 75-procentstjänst. Problemet med dagens bemanning kan enligt mig enbart lösas på ett sätt. Vi behöver fler utbildade undersköterskor.

Man kan fråga sig vem som kom på den smarta marknadsföringen av yrket, att försämra villkoren radikalt för att på sådant sätt komma till bukt med personalbristen? Har det någonsin fungerat någonstans?

Vem vill inte utbilda sig till ett yrke där de kan tvingas arbeta sex–sju dagar i veckan och där lönen är förhållandevis låg om man jämför med andra yrkesgrupper med likvärdig utbildning som arbetar fem dagar i veckan med högre lön? Lägg till dem underbara spännande faktorn med en ständig risk att bli utbeordrad så att de få lediga dagarna som finns kvar är allt annat än säkra och paketet är klappat och klart.

I en värld där saker och ting fungerar som de bör, borde facket opponera sig mot detta. Men det hela baseras på en uppgörelse med just Kommunal där Barbro Andersson och Maria Johansson närvarade vid överenskommelseögonblicket. För att det skulle se lite bättre ut lades det till att ATL skulle beaktas.

Det alla vet men som inte framgår är att det i princip är omöjligt att få till en utfylld tid enligt arbetsgraderna för heltidsarbetande utan att bryta mot ATL och ha en dräglig tillvaro. Detta i sig leder till en ökad press på såväl arbetstagare som chefer då de i sin tur tvingas ta kriget som detta onekligen leder till. Att pressa en redan pressad personalstyrka är ingen arbetsuppgift jag avundas och frågan är om vi inte inom snar framtid kommer att få brister inom kategorin chefer också.

Att förlita sig på att förhandlingar leder till lösningar som är bra för alla och som arbetar i enlighet med att främja arbetshälsan hos de tappra som finns kvar är naivt idag. Undersköterskorna behandlas som en grupp yrkesarbetande där ingen är oumbärlig. Kör vi slut på en så tar vi in en ny. Sann galenskap är att göra om samma misstag flera gånger och förvänta sig ett annorlunda resultat. Vad kan vara mer galenskap än att fortsätta öka pressen på en grupp i samhället där en stor del redan har pressats så pass långt så att de hamnat utanför yrkeslivet och placerat sig i den växande skaran sjukskrivna? Antalet människor i behov av vård och omsorg växer stadigt och om inte yrket blir mer attraktivt kommer gapet mellan tillgång och efterfrågan bli allt större och det i sin tur leder till att vi tillslut inte har något annat val än att ta in outbildad personal.

En annan aspekt är de arbetsplatserna som har sovande natt, där personal riskerar att slå i taket för maxarbetstid per år om de tvingas ta ut heltid i faktiska närvarotimmar, då närvarande timmar är fler än timmar som räknas i lönekuvertet och därmed blir krocken ett faktum som förut avhjälptes med hjälp av möjligheten att ta ut mertid som arbetstid.

Söderhamns kommun försöker backa sig ur en uppförsbacke och detta leder i det långa loppet till större brister på kompetent personal och brister i säkerheten för vårdtagare.

Vi måste sluta backa och lägga i en växel och köra framåt istället. Det behöver satsas resurser inom vården och fördela dem på rätt ställe och på rätt sätt. Vi måste se till att förbättra systemet kring arbetstider. Visst är det trevligt med någon krona extra i lönekuvertet men det löser inte problematiken. Vi måste riva upp, göra om och göra rätt. Se till att det går att lägga en heltidstjänst utan att arbeta alla veckans dagar.

Dagens personal är morgondagens rekryterare. Mår dagens personal dåligt så rekryteras inte morgondagens undersköterskor!

Vad blev det av tryggheten för våra äldre? Äldreomsorgen tillhör KD:s absoluta hjärtefrågor.

 

Mira Glad

Kristdemokraterna Söderhamn

 

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/varden-ar-ett-sjunkande-skepp