KD Söderhamns prioriteringar inför budgeten 2018

KD Söderhamns prioriteringar inför budgeten  2018

Vi Kristdemokrater har, tillsammans med övriga i Koalitionen Söderhamn, valt att inte lämna in en budgetuppdatering. Vi la en budget inför den innevarande 4-års budgetperioden och den håller vi fast vid.

Det är, som vi  påpekat tidigare, några radikala förändringar vi i Koalitionen anser måste göras för att  Söderhamn ska komma på rätt kurs. Vi ser hur omvårdnadsförvaltningen kämpar och vi ser hur Barn och utbildningsnämnden kämpar.

Låt mig börja med våra grundskolor.

Söderhamns kommun satsar 77 100 kr per elev och skolår för elever i grundskolan.Det är 20 % mindre än andra jämförbara kommuner och 17400 kr mindre per elev och år än snittet i Gävleborg.

Vad får detta för konsekvenser? Jo, svårt att rekrytera lärare, dålig arbetssituation både för elever och personal. Vi har i denna sal tidigare samtalat om situationen i skolan. För oss i KD räcker det inte att samtal – vi vill se handling och därför har vi i vår budget prioritet Barn och utbildningsnämndens budget. Inte minst anmärkningsvärt är att resurser till skolhälsan också ligger på en anmärkningsvärd låg nivå, hela 32 % mindre än våra grannkommuner. Vi vet att skolhälsovården är en avgörande faktor för barn som av olika anledningar är i farozonen för bl.a. psykisk ohälsa!

Tyvärr är det liknande förhållanden vad det gäller våra förskolor. Där ligger vi 8 % under jämförbara kommuner. Där har vi Kristdemokrater föreslagit mindre barngrupper, 20 timmars regel och en  översyn av arbetsmiljön.  Vi vet att situationen på många förskolor är ansträngd!

Tyvärr är det så att vi får den skola vi betalar för – men det är väl skamligt att vi åtminstånde inte håller en nivå med andra jämförbara kommmuner för resurser till de som faktiskt arbetar med vår framtid.

Det andra nämnd vi inom KD och Koalitionen anser bör prioritetas är Omvårdnadsnämnden. Vi har i föregående punkt på dagordningen sett dess negativa ekonomiska prognos! Och här har vi alla en utmaning! Men vi är det verkligen fel på verksamheten inom Omvårdnadsnämnden – är det inte fel på budgeten??

Vård och omsorg är en stor utgift för samtliga kommuner i hela landet och Söderhamns kommun är inget undantag. Vård och omsorg har alltid kostat pengar och bör så få göra. Vården är något som alla kommuninvånare får ta del av när de behöver den, det är något våra medborgar behöver och därmed är det enligt oss ett område som bör prioriteras.

Tryggheten är grunden för människans välbefinnande. Vårt system bygger på att vi skall kunna förlita oss på att det finns hjälp att få när vi behöver. Idag är det inte alltid så och de som har fått betala ett extra högt pris för detta är tyvärr våra äldre, de som var med och byggde upp det samhälle och den välfärd vi lever i idag.

Vi i Kristdemokraterna hade redan på förhand räknat ut att budgeten för vård och omsorg var alldeles för hårt tilltagen och vi är inte förvånade över att den inte håller. Vi är dock förvånade över reaktionen den tillsynes brustna budgeten leder till. Det talas om besparingar som skall leda till en bättre balans.

När vård och omsorg redan från början får för lite resurser hur kan det då anses rimligt att det är där besparingar skall göras? Enligt oss är det dags att göra om och göra rätt. Det finns andra delar av rådande budget där besparingar kan genomföras utan att bestraffa de av våra kommuninvånare som redan har det tuffast idag.

Vi vill hellre se färre tjänstemän även om det i praktiken betyder att någon får lämna sin tjänst än att någon av våra äldre kommuninvånare tvingas tillbringa sin sista tid hemma i ensamhet, mot sin vilja, då bristen på platser inom äldreomsorgen är för stor. Vi vill hellre se en satsning på ett palliativt boende och en satsning på yrkeskår inom vård och omsorg som inte går på knäna. Npg är det trevligt att se Bandyhallen växa fram men hade vi sett omsorgsboenden och trygghetsboenden växa hade vi sett att gvi bor i en kommun som bryr sig om de som mest behöver samhällets stöd.

Vi är inte en kommun med överflöd av resurser, låt oss vara mycket noga med vad vi lägger dem på.

Älska Söderhamn

Älska Söderhamn

Vi Kristdemokrater älskar Söderhamn!
Söderhamn är en pärla, värd att engagera sig för.

Det finns dock mycket som vi tycker kan bli bättre i vår fina kommun.

  • Barnomsorgen. Våra förskolor är överfulla, stora grupper, hög ljudnivå och ett stort ”slitage” både på barn och personal.
  • Skolan. Söderhamn lägger 13000 kr mindre per barn och år än andra jämförbara kommuner. Klart det påverkar t.ex material, datorer, speciallärare och inte minst situationen för lärare.
  • Undersköterskors situation. Även här är löneläget och arbetssituationen besvärlig. Undersköterskor har fått ett lönetillägg – bra, men vi anser att mer behöver göras.
  • Trygghet för äldre. Vi vet att det saknas trygghetsboenden, seniorboenden mm över hela vår kommun. Många äldre tvingas mot sin vilja bo kvar hemma oc därmed känna sig otrygg.
  • Miljöer där hedersrelaterat förtryck finns. Tyvärr lever ett flertal barn, flickor och pojkar i Söderhamn, i miljöer där hedersrelaterat förtryck förekommer. Vi är så glada för alla nya Söderhamnare men miljöer där förtryck förekommer kan inte accepteras.

Kan detta förändras?? Ja självklart!! Vi arbetar för en positiv samhällsutveckling. Det är många utmaningar men vi Kristdemokrater anser oss ha svar på dessa stora livsfrågor!

Var med du också i detta engagemang!
Bli medlem – kom och bli en del i ett viktigt arbete för ett bättre Söderhamn.

Älska Söderhamn du också!