• Alliansens Budget

  Lärande - Växkraft - Livsmiljöer
  Allians för Söderhamn - logotyp

  Alliansens budget klubbades igenom i kommunfullmäktige under hösten 2023.

  Under hösten 2023 antogs budgeten som Allians för Söderhamn lagt, i kommunfullmäktige. Budgeten har arbetats fram genom ett intensivt samarbete mellan de fyra partierna Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Arbetet har genomgående präglats av bra diskussioner med en stor ömsesidig respekt. Alliansen har nu styrt i Söderhamn sedan 2018. Med den nya budgeten kommer vi fortsätta att fokusera framåt för att infria fler löften samtidigt som vi tar ansvar för en hållbar ekonomi över tid. Genom offensiva och positiva satsningar verkar vi för att öka kommunens attraktionskraft samt att alla invånare kan leva ett liv i trygghet, utvecklas till sin fulla potential och åldras med värdighet.

  År 2022 gick vi i KD i Söderhamn till val på 12 punkter:

  • Skolan. Det ska vara en trygg och utvecklande plats för barn, unga och även personal. Vi vill stärka Elevhälsan och låta lärarna fokusera på att vara just lärare.
  • Vård och omsorg. Vi måste tillgodose behovet både när det gäller vård och omsorg inklusive olika boendealternativ.
  • Barn och unga. De ska ha trygga och goda livsvillkort i skola, på fritiden och i hemmet.
  • Äldre. Vi ska vara en äldrevänlig kommun där människor åldras i trygghet och med värdighet.
  • Säkerhet. Söderhamn ska vara en trygg kommun att leva och bo i, även i tider av kris.
  • Kvinnors hälsa och trygghet. Ingen kvinna ska känna sig otrygg på stan, i hemmet eller på arbetsplatsen.
  • Närodlad mat som produceras inom 40 mils radie ska vara kommunens förstahandsval.
  • Motverka villkorat deltagande. Personer med funktionsnedsättning/funktionsvariation står alltid i beroendeställning. De måste alltid anpassa sig efter samhället för att få vara inkluderad. Vi vill att samhället ska anpassas efter dem, så att de får vara med på sina villkor – inte på ett villkorat deltagande.
  • Främja civilsamhället. Det är en ovärderlig samhällsfaktor. När kommun, näringsliv och civilsamhälle arbetar tillsammans kan man åstadkomma otroligt mycket.
  • Värna om företagande och näringsliv. Ett välmående näringsliv är fundamentalt i en stad. Det skapar arbetstillfällen och bidrar till större skatteintäkter, som i sin tur är grunden för en stark välfärd.
  • En levande kommun. Söderhamn ska vara en levande kommun för alla – ung som gammal.
  • Nollvision för drogrelaterad dödlighet.

  Vi är otroligt stolta över att samtliga 12 punkter finns med i Alliansens budget för 2024 med plan 2025-2027.

   

  Kristdemokraterna lovar inte allt – men vi håller vad vi lovar 💙

   

  (Är du intresserad av hur budgeten ser ut, kan du ladda ned filen här nedan:)

  Allians för Söderhamn – Budget 2024 (med plan 2025-2027)