EU-valet 2024

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet

 • Förtidsrösta från 22 maj
 • Hitta din närmaste vallokal
 • Gävleborgrs EU-kandidater
KD's Ebba, Alice och Ella

Alliansens Budget

Under hösten 2023 klubbades Allians för Söderhamns budget 2024 igenom.

 • Lärande
 • Växkraft
 • Livskvalité
Allians för Söderhamns logo

En skola för alla

Skolan ska vara en trygg plats för barn och unga, där de ges förutsättningarna att utvecklas till sin fulla potential

 • Stärka elevhälsan samt införa en elevhälsogaranti
 • Lärare ska få fokusera på att vara främst lärare
 • Införa flexibla undervisningsgrupper för elever med särskilda behov
Elever i skolan

Senaste Nytt från Kristdemokraterna i Söderhamn

KD – för ett friare och varmare samhälle

Kristdemokraterna i Söderhamns mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska.

Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Välkommen hem!

Vill du också vara med och påverka?

Välkommen att vara med i KD Söderhamn

Bli medlem i Kristdemokraterna

Kristdemokraterna - en del av "Allians för Söderhamn"

Samarbetet i Alliansen har fungerat bra under den gångna mandatperioden. Vi har förändrat mycket och det kommer positiva signaler från medborgarna.

Den största förändringen är en stor omorganisation som sattes i verket inför 2022. Den innebär att vi bland annat har satt de utsatta barnens bästa i centrum i enlighet med Barnkonventionen. Detta har lett till att barn i mindre utsträckning skickas mellan flera instanser. När det exempelvis uppstår problem inom förskola och skola, skall de omedelbart informera de som ansvarar för social omsorg. Idag ligger dessa verksamheter i samma sektor: Barn och Lärande (BAL).

Det finns väldigt mycket kreativitet från de styrande partierna, som vi inte hunnit verkliga ännu. Vi blev även hårt testade under pandemin, som även påverkade utvecklingshastigheten. Vi önskar oss nu förnyat förtroende i ytterligare fyra år, så att vi kan fortsätta att ansvarsfullt utveckla Söderhamn. Vi ska göra skillnad både inom företagsetableringar samt utveckling av befintliga företag. Det medför i sin tur inflyttning och mer skatteintäkter. Större skatteintäkter innebär mer pengar till välfärd: en förbättrad omvårdnad och en bra skola för våra barn.

Vi inom KD vill även värna om landsbygden, där det finns många saker att utveckla och skapa nya arbetstillfällen, för att värna miljö och lokal livsmedelsförsörjning. Vi får inte ställa stad mot land vi ska komplettera varandra

 • Olle Persson
 • Ordförande, KD Söderhamn