KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Villkor för äldre
  • Vård och Omsorg

EBBA !!

Vår fantastiska ledare

Bra äldreomsorg - i hela Söderhamn

KD arbetar för att hela Söderhamn ska ha bra äldreomsorg

Vad vill vi Söderhamns Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Kristdemokraterna i Söderhamns mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska.

Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Välkommen hem!

Företrädare för Kristdemokraterna i Söderhamn

Vill du också vara med och påverka?

Välkommen att vara med i KD Söderhamn

Bli medlem i Kristdemokraterna

I Söderhamn styr KD :)

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån.

Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra.

Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen.

Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Olle Persson
  • Ordförande, KD Söderhamn