ÄLSKA SÖDERHAMN

Vi vill fortsätta utveckla Söderhamn till en kommun där många vill leva, bo och verka. Vi älskar Söderhamn.

 • Barn och ungas livsvillkor
 • Trygg och äldrevänlig kommun
 • Företagarvänlig kommun

En skola för alla

Skolan ska vara en trygg plats för barn och unga, där de ges förutsättningarna att utvecklas till sin fulla potential

 • Stärka elevhälsan samt införa en elevhälsogaranti
 • Lärare ska få fokusera på att vara främst lärare
 • Införa flexibla undervisningsgrupper för elever med särskilda behov
Elever i skolan

Vi utvecklade Söderhamn

Anders resumé efter 42 månader som ordförande för Omvårdnadsnämnden

 • Personalen
 • Boendefrågan
 • Förebyggande arbetet
 • Ekonomin

Vad vill vi Söderhamns Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Kristdemokraterna i Söderhamns mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska.

Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Välkommen hem!

Vill du också vara med och påverka?

Välkommen att vara med i KD Söderhamn

Bli medlem i Kristdemokraterna

I Söderhamn styr KD :)

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån.

Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra.

Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen.

Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

 • Olle Persson
 • Ordförande, KD Söderhamn

Senaste nytt Kristdemokraterna Sverige