• Allians för Söderhamn fortsätter

  Allians för Söderhamn

  Från och med idag den 11 oktober 2022 är det officiellt att vi i Allians för Söderhamn kommer att fortsätta samarbeta ytterligare fyra år. Vi är otroligt tacksamma för förtroendet hos väljarna och kommer att göra vårt yttersta för verkligen ta itu med utmaningarna som Söderhamns kommun står inför. Vi i Kristdemokraterna har tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet en gemensam politisk vision för hur vi ska fortsätta att utveckla Söderhamn.

  Några stora punkter som vi kommer att prioritera är:

  Arbetsmarknaden: Vi måste få in fler människor i arbete. Vi har idag för många människor i arbetsför ålder som inte försörjer sig själva genom arbete. Vi vill bryta denna utanförskap genom skärpta aktivitetskrav, stärkta kontroller och bättre uppföljning – ett arbete som påbörjats, men som behöver implementeras fullt ut. Grundvisionen är att gå från ”bidrag till att bidra”.

  En likvärdig skola: Vi måste lösa problemet med skolsegregationen och skapa likvärdiga skolor. Vi i Allians för Söderhamn vill pröva våra tankar och försäkra oss om att det finns ett brett politiskt stöd för detta. Förhoppningen är att vi alla kan vara överens om en lösning, som ser till barnens och ungdomarnas bästa.

  Företagsamhet: Vi ska dels nå tillväxtmålet på 28000 invånare till 2030, men framför allt ska vi förbättra företagsklimatet genom att bredda näringslivssatsningar till fler branscher och bristyrken. Vi ska utveckla kommunens service med bland annat snabbare och förbättrade processer.

  Äldreboende: Vi har i kommunfullmäktige beslutat att Söderhamn ska vara en äldrevänlig kommun. Därför ska vi prioritera att ordna bra, trygga och och tillgängliga boenden för de äldre. Utbudet måste anpassas utifrån behov avseende vård- och omsorgsboende. Linden, som snart invigs, är ett första steg i denna viktiga fråga och det finns fler liknande projekt som vi måste få till.

   

  Ordförandeposterna i den nya nämndorganisationen, som träder i kraft i januari 2023, har fördelats enligt följande:

  Kommunfullmäktige: Ordförande M, vice ordförande C

  Kommunstyrelsen: Ordförande C, vice ordförande M

  Barn- och Lärandenämnden: Ordförande C, vice ordförande KD

  Välfärdsnämnden: Ordförande KD, vice ordförande M

  Samhällsservicenämnden: Ordförande M, vice ordförande C

  Jävsnämnden: Ordförande M, vice ordförande C

  Överförmyndarnämnden: Ordförande C, vice ordförande M

  Hälsinglands utbildningsförbund: Ordförande M

  Söderhamns Stadshus AB: Ordförande C, vice ordförande M

  Söderhamn Nära AB: Ordförande L, vice ordförande C