• Alla Hjärtans Dag – idag och alla andra dagar…

  Kärlek och gemenskap är några av människans grundläggande behov. Idag är det en bra dag att uttrycka kärlek till dem vi älskar, men kärlek och gemenskap behövs året om. Hjärtskärande många människor lever utan bådadera. Den ofrivilliga ensamheten har blivit ett samhällsproblem och sambandet mellan ensamhet och psykisk ohälsa är tydligt.

  Världshälsoorganisationen WHO har instiftat en global kommission mot ensamhet för att öka synligheten och prioriteringen av det folkhälsoproblem som ofrivillig ensamhet utgör. Där har Sveriges socialminister Jakob Forssmed (KD) valts in som en av tolv kommissionärer – den enda från Europa. Kommissionen är ett treårigt initiativ som pågår till januari 2027. Under de två första åren kommer fokus att ligga på en global plan med tre huvudområden:

  • Förbättra metoder för att stödja utformningen av ett globalt index för att mäta ensamhet och social isolering
  • Samla och sprida kunskap om evidensbaserade lösningar
  • Öka medvetenheten om från, bland annat genom att stödja framtagandet av en dokumentär om hur social isolering och ofrivillig ensamhet ser ut i olika länder.

  Kristdemokraterna själva, har en lång lista på förslag som exempelvis fler äldreboenden och införande av äldresamtal. Sjukvården bör kunna skriva ut social aktivitet på recept, på samma sätt som fysisk aktivitet på recept idag skrivs ut. Vi vill införa en elevhälsogaranti och är på god väg med fritidskortet som möjliggör att fler unga inkluderas i en gemenskap. I Söderhamn har vi fått igenom att Söderhamn ska vara en ”Äldrevänlig kommun” och är numer medlem i WHO’s nätverk för äldrevänliga städer och kommuner. Under hösten genomfördes en initial ”enkätturné” i Söderhamn utifrån vilken man gör en baslinjemätning som vidare ska mynna ut i en flerårig handlingsplan.

  Vi i kristdemokraterna arbetar på bred front för att få förslag för att motverka ofrivillig ensamhet på olika nivåer. Redan idag kan dock faktiskt både du som läser det här och vi själva göra skillnad. Ring till den där gamla vännen som inte har så många runt omkring sig. Ta kontakt med släktingen du sällan pratar med. Skicka ett sms till någon som inte förväntar sig det. Hälsa och le mot ALLA du möter idag. För dig är det en liten insats, men för den andra personen kan det vara gnistan, som hjälper till att tända livsglädjen igen.