• Näringsliv och Arbete

  Vi ska verka för att de människor som kan arbeta, kommer i arbete. Vi måste skapa goda förutsättningar för företag, då ett välmående näringsliv genererar väldigt mycket positivt för en kommun i form av inkludering, ansvarstagande, gemenskap och skatteintäkter.

  Inträdesjobb

  Trösklarna måste sänkas dels för de som klarar att ta steget till vidareutbildning, men också för de som av olika skäl inte klarar av eller vill studera. Kristdemokraterna vill därför införa ”Inträdesjobb”, en förenklad anställning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Anställningsformen kommer göra det möjligt för fler att få en fot in på arbetsmarknaden, få värdefull erfarenhet och därmed kunna gå vidare i arbetslivet. Den kommer göra det billigare för företagen att anställa och gör att fler vågar satsa på en tidigare oprövad person.

  Aktivitetsplikt

  Vi måste ställa högre krav på aktivitetsplikt hos de som får försörjningsstöd och säkerställa att kvalitén på aktiviteterna är hög och relevant. Aktiviteterna måste mätbart förbättra arbetslösas förutsättningar att få ett arbete. Man behöver också arbeta närmare den gruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden, med tätare kontakter och uppföljningar. Vi måste bryta utanförskapet en gång för alla. 

  Dubbla jobbskatteavdrag

  Utöka skattelättnaden för personer som kommer från långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning, för unga under 25 år eller för nyanlända under de fem första åren i Sverige. Dessa grupper står ofta längre från arbetsmarknaden och har mindre ekonomiska marginaler.

  Företagsvänlig Kommun

  Söderhamn ska vara en företagsvänlig kommun med bra samarbete och kommunikation mellan kommun och näringsliv. Det är viktigt att företagarna känner sig lyssnade på och vi i Kristdemokraterna vill skapa de bästa möjliga förutsättningarna för ett välmående näringsliv.