• En skola med goda förutsättningar

  Elever studerar

  Skolan ska vara en trygg plats för barn, ungdomar och även personal. Det ska var en plats där man bygger grunden till att varje elev ska lyckas så bra som möjligt i livet.

  Oavsett om du är barn, ungdom eller vuxen är välmående en grundläggande faktor för att man ska kunna utvecklas till sin fulla potential. Vi vet att den psykiska ohälsan bland unga har ökat väldigt mycket de senaste åren. Det är därför som vi i Kristdemokraterna menar allvar när vi inte bara säger att vi vill stärka elevhälsan, utan också införa en elevhälsogaranti.

  Elevhälsogarantin innebär att de elever som behöver det, har tillgång till elevhälsan varje dag. Det skulle skapa en trygghet och vara ett stort steg i rätt riktning för att ge unga bättre förutsättningar för att må bra, utvecklas, våga drömma och ha både ork och motivation att kämpa för att nå sina drömmars mål.

  Lärarna behöver få fokusera på att vara just lärare. De måste få tillräcklig tid till planering både enskilt samt i ämnes- och arbetslag för att ha möjligheten att bedriva kvalitativ undervisning. De behöver också tid till det viktiga efterarbetet. I Läroplanen står det: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. Det innebär att lärarna måste få bra förutsättningar för att ha en rimlig chans att uppfylla kraven som ställs på dem. Känslan av att ”inte räcka till” är utbredd bland många lärare vi pratar med.

  Vi måste värna om den kompetenta arbetskraften som redan finns i Söderhamn. Vi behöver också rekrytera behöriga och kompetenta lärare, fritidspedagoger, specialpedagoger och personal till elevhälsan. För att göra det behöver vi säkerställa att Söderhamns Kommun är en attraktiv arbetsgivare.

  Vi måste tillsammans ansvarsfullt fortsätta att utveckla Söderhamn så att det är en trygg och stöttande kommun att arbeta, leva och bo i.

  /Carro Öberg