• Politiker regionen

  Ella Bohlin, vårdutvecklingslandstingsråd

  Ella Bohlin (KD)

  Sedan 2014 är Ella Bohlin regionråd i Stockholm. Hon är född 1979, gift och har två barn. Ella Bohlin har varit engagerad för Kristdemokraterna sedan 1994, var ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 2005–2008 och var Kristdemokraternas förstanamn till Europaparlamentsvalet 2009. Hon har som landstingsråd ansvar för följande områden:

  • Äldre
  • Nationella nivåstruktureringen av sjukvården
  • Kunskapsstöd
  • Vårdprogram
  • Läkemedelsfrågor ur ett patientperspektiv (introduktion, prioriteringar)
  • Vårdens prioriteringar
  • Nationella cancerstrategin, regional cancerplan
  • Minskad antibiotikaanvändning
  • Läkemedelsstöd
  • Utvecklingen av landstingets övergripande patientstyrningsförmåga

  Övriga uppdrag:
  Gruppledare
  Ordförande Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
  Ordförande Seniorvårdsberedningen
  Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Vice ordförande Produktionsutskottet
  Ledamot Landstingsstyrelsen

   

  Kristdemokraternas regionpolitiker 2018–2022

   

  Edvin Bernhardsson – ledamot, landstingsfullmäktige
  Ledamot Sjukvårdsstyrelsen Söder
  Ersättare Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
   
  Fredrik Wallén – ledamot, landstingsfullmäktige

  1:e vice ordförande Landstingshuset i Stockholm AB
  Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Ledamot Ledningsgruppen för samverkan kommun och landsting i Stockholm
  Ledamot Landstingsstyrelsen

  Margaretha Åkerberg – ledamot, landstingsfullmäktige
  Ordförande Kompetensförsörjningsrådet
  Ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnden

  Jonatan Hedin – ledamot, landstingsfullmäktige
  vice ordförande Fastighets- och servicenämnden

  Samuel Klippfalk – ledamot, landstingsfullmäktige
  Ledamot Landstingsstyrelsen
  Ordinarie Länsplane- och samhällsplaneringsutskottet
  Vice ordförande Innovations- och utvecklingsutskottet
  Ersättare Kompetensförsörjningsrådet

  Eva von Wowern – ledamot, landstingsfullmäktige
  Ersättare Psykiatriberedningen
  Ordinarie Patientnämnden

  Karl Henriksson – ledamot, landstingsfullmäktige
  Ordinarie Trafiknämnden
  ordinarie Tillgänglighets- och framkomlighetsberedningen
  Vice ordförande Beredningen för pilotförsök inom kollektivtrafiken

  Maria Fält – ledamot, landstingsfullmäktige
  Ersättare Landstingsstyrelsen
  Ersättare Arbets- och personalutskottet
  Ersättare Produktionsutskottet
  Vice ordförande Avtalsutskottet

  Carl-Johan Schiller – ledamot, landstingsfullmäktige
  Ersättare Trafiknämnden
  Ordinarie Tillväxt- och regionplanenämnden

  Antonella Pirrone – ledamot, landstingsfullmäktige
  Ersättare Färdtjänstnämnden

  Aram El Khoury – ledamot, landstingsfullmäktige
  Ersättare Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
  Vice ordförande Klimatberedningen