• Politiker regionen

  Ella Bohlin, Vårdutvecklingsregionråd

  Ella Bohlin (KD)

  Sedan 2014 är Ella Bohlin regionråd i Stockholm. Hon är född 1979, gift och har två barn. Ella Bohlin har varit engagerad för Kristdemokraterna sedan 1994, var ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 2005–2008 och var Kristdemokraternas förstanamn till Europaparlamentsvalet 2009. Hon har som regionråd ansvar för följande områden:

  • Seniorvård
  • Nationell och regional nivåstrukturering av sjukvård
  • Kunskapsstöd
  • Vårdprogram
  • Läkemedelsfrågor ur ett patientperspektiv (introduktion, prioriteringar, läkemedelsprövningar)
  • Vårdens prioriteringar
  • Nationell cancerstrategi, regional cancerplan
  • Minskad antibiotikaanvändning
  • Läkemedelsstöd
  • Utvecklingen av regionens övergripande patientstyrningsförmåga
  • Kunskapsstyrning
  • Fortbildning

  Övriga uppdrag:
  Gruppledare
  Ordförande Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
  Ordförande Seniorvårdsberedningen
  Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Vice ordförande Produktionsutskottet
  Ledamot Regionstyrelsen

   

  Kristdemokraternas regionpolitiker 2018–2022


  Edvin Bernhardsson – ledamot, regionfullmäktige
  Ledamot Sjukvårdsstyrelsen Söder
  Ersättare Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

  Fredrik Wallén – ledamot, regionfullmäktige
  Ordförande Färdtjänstnämnden
  Ordförande Färdtjänstutskottet

  Ersättare Trafiknämnden
  Ersättare Tillväxt- och regionplanenämnden
  Ledamot Arvodesberedningen
  Ersättare Mälardalsrådet

  Margaretha Åkerberg – ledamot, regionfullmäktige
  Ordförande Kompetensförsörjningsrådet
  Ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnden

  Jonatan Hedin – ledamot, regionfullmäktige
  Vice ordförande Fastighets- och servicenämnden

  Samuel Klippfalk – ledamot, regionfullmäktige
  Ledamot Regionstyrelsen
  Ordinarie Länsplane- och samhällsplaneringsutskottet
  Vice ordförande Innovations- och utvecklingsutskottet
  Ersättare Kompetensförsörjningsrådet

  Eva von Wowern – ledamot, regionfullmäktige
  Ersättare Psykiatriberedningen
  Ordinarie Patientnämnden

  Karl Henriksson – ledamot, regionfullmäktige
  Ordinarie Trafiknämnden
  Ordinarie Tillgänglighets- och framkomlighetsberedningen
  Vice ordförande Beredningen för pilotförsök inom kollektivtrafiken

  Maria Fält – ledamot, regionfullmäktige
  Ersättare Regionstyrelsen
  Ersättare Arbets- och personalutskottet
  Ersättare Produktionsutskottet
  Vice ordförande Avtalsutskottet

  Carl-Johan Schiller – ledamot, regionfullmäktige
  Ersättare Trafiknämnden
  Ordinarie Tillväxt- och regionplanenämnden

  Antonella Pirrone – ledamot, regionfullmäktige
  Ersättare Färdtjänstnämnden

  Aram El Khoury – ledamot, regionfullmäktige
  Ersättare Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
  Vice ordförande Klimatberedningen