• Regionen

  Kristdemokraternas arbete i Region Stockholm utgår från alla människors unika och okränkbara värde. Vård och kollektivtrafik är välfärdens kärna och ska präglas av kvalitet, trygghet, jämlikhet och tillgänglighet.

  Kristdemokraterna har varit med och styrt Region Stockholm i 16 år. Mellan 2018–2022 styrde vi tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Nu är vi i opposition tillsammans med Moderaterna och Liberalerna.
  Region Stockholms fullmäktige är Sveriges näst största folkvalda församling med 149 ledamöter. Kristdemokraterna representeras idag av 10 ledamöter.

  Vi kristdemokrater står för trygghet och utveckling av vården och kollektivtrafiken i Stockholms län.

  Viktiga frågor som vi driver inom sjukvården:

  • Vi vill satsa på fler barnmorskor för en trygg förlossningsvård.
  • Det behövs mer forskning på kvinnosjukdomar. Vi vill öppna ett nytt forskningscentrum i Stockholm som bidrar till en bättre sjukvård i hela landet.
  • Att upptäcka cancer tidigt kan rädda liv. Vi vill höja mammografiåldern, prostatacancertesta män från 50 år, utöka HPV-vaccinering och utrota livmoderhalscancer.
  • Vi vill ha fler vårdplatser för en tillgänglig sjukvård. Vi vill utreda behovet av ytterligare en akutmottagning och på så sätt skapa fler vårdplatser.
  • Vi vill ge alla en fast läkarkontakt, speciellt de äldre och sköra. Vi vill också införa ett vaccinationsprogram som skyddar äldre.
  • Vi vill korta köerna till BUP och ge varje ung, som söker vård för psykisk ohälsa, en fast läkarkontakt.
  • Vi behöver en mer jämlik vård över hela landet. För det krävs att staten tar över styrningen av sjukvården. Det blir mer effektivt med en organisation i stället för de 21 regioner som idag styr med olika resurser och effektivitet.

  Viktiga frågor som vi driver inom kollektivtrafiken:

  • Idag finns kameror i bussar, tunnelbanetåg och på perronger. Vi vill införa kameror utanför spärrlinjerna där majoriteten av brotten sker.
  • Ringen runt Stockholm ska slutas via en östlig förbindelse. Vi vill binda samman tvärbanan via en förlängning från Sickla till Ropsten och vidare till Solna station.
  • Genom att bygga tvärförbindelse Södertörn avlastar vi det hårt trafikerade regionala vägnät och ger en bättre kollektivtrafik.
  • Vi tror på en omställning till fossilfri kollektivtrafik. Därför vill vi elektrifiera regionens bussar.
  • Vi vill se en förlängning av Spårväg City från Djurgårdsbron till Ropsten, som vidare binds ihop med Lidingöbanan.
  • Flera centrala platser i Stockholm ligger nära vattnet. Vi vill satsa på fler båtlinjer inom SL för att avlasta vägnätet.

  Vill du veta mer om vad som händer i Region Stockholm?

  Anmäl dig för KD Stockholms nyhetsbrev >>

  Nyheter från regionen >>