• Stockholm stad

  Vi älskar Stockholm. Här möts gammalt och nytt, tradition och förnyelse. En storstad med alla dess fördelar och möjligheter i form av arbete, nöjen och fritidsintressen men samtidigt naturen in på knutarna. Ingen som besöker vår stad kan undgå den skönhet som närheten till vattnet ger. Stockholm är framför allt människorna som lever här. Kristdemokraterna i Stockholms stad arbetar därför för att välfärden och tryggheten för stockholmarna ska sättas främst.

  Om alla problem görs till politik, krymper snabbt människors ekonomiska marginaler i takt med att skattetrycket drivs uppåt. Utrymmet att bestämma hur vi vill leva våra liv minskar. Det egna ansvarstagandet urholkas. Engagemang släcks och initiativ dödas. Samhällsproblemen förvärras och svaret från vänster blir ofta mer bidrag och högre skatter.

  Stockholm behöver därför politiker som vågar prioritera det viktigaste.

  Först och främst gäller att skapa förutsättningar för väl fungerande familjer. Det är i gemenskap med andra människor som vi växer som personer och blir trygga, som vi lär oss att ta social hänsyn och vad som är rätt och fel. Vi menar att trygghet i det lilla ger trygghet i det stora.  Varje barn behöver därför få möjlighet att växa upp i trygghet samt gå i en skola som ger kunskapen som krävs för att fler ska kunna forma sitt liv och förverkliga sina drömmar.

  Kristdemokraterna kommer dessutom alltid att prioritera välfärden och tryggheten främst.

  • Vårt fokus är en bättre äldreomsorg, så att Stockholms äldre behandlas med värdighet och respekt.
  • Vi prioriterar att förebygga och bekämpa brott så att människor får möjlighet att känna trygghet.
  • Vi motverkar framväxten av det segregerade Stockholm, genom en politik för bättre integration och starkare samhällsgemenskap.

  Kristdemokraterna arbetar helt enkelt för att vår stad ska präglas mer av personlig frihet, socialt ansvar och ökad trygghet.

  Varmt välkommen som medlem du också!

  Bli medlem 

  Kontakta vårt partidistrikt:

  Christian Carlsson, partidistriktsordförande

  Angelika Lang, ombudsman

  stockholm@kristdemokraterna.se

  Fler kontaktuppgifter till styrelse och lokalavdelningar finner du under styrelse Stockholms stad och lokalavdelningar Stockholms stad