• Stockholm stad

    Vi älskar Stockholm. Här möts gammalt och nytt, tradition och förnyelse. En storstad med alla dess fördelar och möjligheter i form av arbete, nöjen och fritidsintressen men samtidigt naturen in på knutarna. Ingen som besöker vår stad kan undgå den skönhet som närheten till vattnet ger. Men Stockholm är framför allt de människor som lever här. Tillsammans skapar och utvecklar vi staden.

    Allt är inte politik. Allt ska inte vara politik. Stockholmarna vill som de flesta andra kunna bygga sina liv inte bara påverka sina liv, tillsammans med nära och kära, utan politiska pekpinnar och styrning. Politik handlar inte om avlägsna visioner eller att bygga det perfekta samhället. Politik handlar om att lösa ett antal gemensamma, praktiska problem. När partier och politiker fattar beslut ska utgångspunkten vara att enskilda personer och familjer vet bäst, bättre än beslutsfattare och förståsigpåare.

    Politikens handlingsutrymme ska vara begränsat. Om allt är politik, som det ofta blir hos rödgröna politiker, krymper människors ekonomiska marginaler i takt med att skattetrycket drivs uppåt. Utrymmet att bestämma hur vi vill leva våra liv minskar. Det egna ansvarstagandet urholkas. Den fria tiden försvinner. Engagemang släcks och initiativ dödas. De stora livsfrågorna förminskas. Trots alla regler och förbud uppenbarar sig hela tiden nya problem som måste lösas. Problem som blir alltmer detaljerade, som handlar om livsstil, livsåskådning, människors egen vilja och frihet. Resultatet blir nya förbud, mer tvång, fler bidrag, högre skatter. Det är inte ett samhälle som vi vill ha.

    Vi tror på människors förmåga, mer än på politikens. Det är i gemenskap med andra människor som vi växer och blir trygga, som vi lär oss att ta hänsyn och vad som är rätt och fel. Först och främst gäller det familjen. Vi tror att trygghet i det lilla ger en trygghet i det stora. Det goda samhället grundläggs genom att gemenskaper tillåts att fungera och att människors egna resurser tas tillvara. Marknad och politik har sin roll att fylla, men det verkliga livet är mer än så. Det är fotbollsträningen, korvgrillningen med grannarna och lördagsförmiddagens veckostädning. För oss är det viktigare att sträva efter det mänskligaste samhället, än det mest effektiva. Med den här utgångspunkten vill vi fortsätta att styra Stockholm under de kommande åren. Kristdemokraterna behövs för en väl sammansatt och fungerande Allians för ett mänskligare Stockholm. Läs mer om vår politik under fliken politik eller nyheter och pressmeddelanden.