• Diskussionen om kommunala ordningsvakter fortsätter

  Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad.

  I en artikel på tidningen Stockholm Direkts debattsida diskuterar Stockholms stads äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD) hur en förlegad lagstiftning från 1980 sätter käppar i hjulet för Stockholms stads och andra kommuners trygghetsarbete. Enligt denna lagstiftning kan enbart privatpersoner – alltså ordningsvakterna själva – ansöka om att verka på olika platser.

  I sin artikel uppmanar Erik  Slottner inrikesminister Mikael Damberg (S) att låta snabbutreda frågan om vem s...

 • ​20,4 miljoner kronor fördelas för ökad trygghet i Stockholm

  Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad.

  Den 17 juni fattade Stockholms stads trygghetsutskott med äldre- och trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD) i spetsen beslut om att fördela ytterligare 20,4 miljoner kronor för att finansiera trygghetsinvesteringar i den fysiska stadsmiljön i flera av stadens stadsdelsområden. De ansökningar som beviljades ska bland annat gå till fordonshinder för att förhindra terrorattentat, belysningsförbättrande åtgärder på otrygga platser, trafikhinder för att motverka olovlig körning sa...

 • Otryggheten bland äldre kvinnor är ett svek

  Den 8 mars infaller årligen den internationella kvinnodagen – en dag då olika frågor som specifikt berör kvinnor runtom i världen uppmärksammas. Ofta står yngre kvinnors otrygghet i centrum för debatten, men äldre kvinnors otrygghet bör också uppmärksammas på denna dag menar Stockholms stads äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD).

  Enligt Erik Slottner speglar debatten på internationella kvinnodagen en bredare tendens i samhället att glömma bort och bortse från äldre o...

 • Nu lyfts måltiden för äldre i Stockholm

  Matlyftet är en satsning från Stockholms stad på den äldres måltid i syfte att motverka undernäring och ofrivillig ensamhet. I år har matlyftet utökats från 3,1 till 4,5 miljoner kronor, och fördelas mellan stadens stadsdelsnämnder enligt äldrenämndens beslut.

  Ofrivillig ensamhet och social isolering medför ökad risk för psykisk ohälsa. Nedstämdhet kan minska matlusten och när måltider som tidigare delats med andra ska ätas i ensamhet riskerar de att glömmas bort eller avstås vilket ...

 • KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

  De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna beslutade i går att kräva ett stopp eftersom partiet anser att kommunaliseringen minskar valfriheten. (mer…)

 • KD i Stockholms stad sänker skatten mest av alla

  – Kristdemokraterna sänker skatten med 45 öre per intjänad 100-lapp, vilket är mest av alla partier. För ett hushåll med två personer som tjänar 36 600 kronor i månaden var (medellön i Stockholmsregionen 2016) innebär det en skattesänkning med nästan 4000 kronor per år. Samtidigt satsar Kristdemokraterna 73 miljoner kronor extra på äldreomsorgen, bland annat genom en boendegaranti för personer över 85 år samt generösare biståndsbedömning i hemtjänsten. Vi satsar även 30 miljoner kronor på m...

 • Ella Bohlin och Erik Slottner deltar i minnesceremoni

  Måndag den 10 april klockan 12.00 hålls det en tyst minut för att hedra offren för attacken i centrala Stockholm den 7 april.~

  – Vi vill på detta sätt hedra offren och deras nära och kära. Terror ska inte få tysta vår vackra stad. Stockholm reser sig mot hat och våld. Vi uppmanar alla som har möjlighet att iaktta en stunds tystnad och stillhet idag kl 12 säger Ella Bohlin landstingsråd (KD) och Erik Slottner gruppledare i Stockholms stadshus (KD) i ett gemensamt uttalande.

 • Kristdemokraternas tre krav för att säga ja till vinter-OS

  I förra veckan kom Stockholms stads egen utredning om stadens möjligheter att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026. Spelen planeras pågå under två veckors tid och genomförandebudgeten beräknas till 13,6 miljarder kronor, av vilka IOK skulle bidra med ungefär hälften. Stockholms stad skulle enligt förslaget behöva investera ca 2,2 miljarder kronor i helt nya idrottsanläggningar.Självklart skulle det vara en ära för både Stockholm och Sverige att vara värd för ett så stort arrang...

 • Kristdemokraternas budget 2017: Tillit, Frihet och Ansvar

  Kristdemokraterna i Stockholms stadshus presenterar i dag sitt budgetförslag för 2017, Tillit, Frihet och Ansvar.

  – Kristdemokraterna vill sänka skatten för stockholmarna med 40 öre till 17:50 kr, så att enskilda människors frihet och familjers privatekonomi stärks. Samtidigt satsar vi hela 80 miljoner extra på generösare biståndsbedömning så att fler äldre får del av äldreomsorgen, 40 miljoner på mindre barngrupper i förskolan, 30 miljoner på bättre lärare i skolan och nära 50...

 • Höjda hyror för Stockholms äldre

  Med anledning av de höjda tomträttsavgälderna som den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm vill genomföra finns stor risk att de äldre blir drabbade. Höjda hyror på våra äldreboenden riskerar att bli verklighet när staden höjer avgälderna för Micasas fastigheter. Det menar Erik Slottner (KD), vice ordf. i Micasa, Yvonne Fernell Ingelström (M), ledamot i Micasas styrelse och Henrik Andersson (L), ersättare i Micasas styrelse. De borgerliga partierna i Micasa lägger därför idag en skrivelse ti...