• Politisk sekreterare till Kristdemokraterna i Region Stockholm

  Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som uppsöker vården eller åker kollektivt. Kristdemokraterna i Region Stockholm finns representerade i regionfullmäktige och verkar för närvarande i opposition, men har lång vana av att leda i majoritet. Vi söker nu dig som vill arbeta med bland annat hälso- och sjukvårdsfrågor samt andra förekommande frågor för vårt parti i Region Stockholm.

  Kristdemokraterna prioriterar vårdfrå...

 • SLÄPP LOSS INNOVATIONSKRAFTEN I VÅRDEN

  Vi lever allt längre och behovet av vård och omsorg ökar allt mer. Antalet personer över 80 år kommer vara dubbelt så många år 2031. För äldreomsorgen betyder det att antalet anställda måste öka med 30 procent under samma period. De som är i arbetsför ålder kommer inte att räcka till för de ökade personalbehoven i offentlig sektor. Men det finns vägar framåt. I dag finns välbeprövade initiativ som kan bidra till att lösa problemen. Det handlar om modern välfärdsteknik som inte ersätte...
 • 8 mars Internationella kvinnodagen

  Idag den 8 mars på kvinnodagen vill Kristdemokraterna i Regions Stockholm lyfta arbetsvillkoren för de många kvinnor som arbetar inom vården. Trots att det aldrig funnits så många anställda sjuksköterskor och läkare så råder ändå en stor personalbrist. Såväl Socialstyrelsen som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har återkommande pekat på att bristen på kompetent personal utgör en patientsäkerhetsrisk. Svårigheter med rekryteringar har lett till bemanning med tillfällig vårdpersona...

 • Välkommen Jonas Sareld, ny kanslichef på Kristdemokraterna i Region Stockholm

  Jag är glad att idag kunna presentera och välkomna Jonas Sareld till Kristdemokraterna i Region Stockholm. Jonas arbetar idag med samhällskontakter i sin roll som Public Affairs Manager på Sanofi. Han har tidigare även erfarenhet som programdirektör och VD på Medtech4Health men också andra vårdrelaterade uppdrag, inom både offentlig sektor och det privata näringslivet. Jonas är utbildad socionom och har därutöver också lång erfarenhet av politiskt arbete inom Kristdemokraterna. Både som poli...
 • Ett år av krig

  Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina med start 24 februari 2022 är den största väpnade attacken sedan andra världskriget. Under ett års tid har Putin fört ett fullkomligt oprovocerat och olagligt krig mot Ukraina. Nog trodde han att det skulle gå att ta för sig utan motstånd från det ukrainska folket. Men så fel han hade – det ukrainska folket är outtröttliga i kampen att försvara sina rättigheter, sitt land och sina liv. Ukrainas folk ger inte upp, de besitter en imponerande komp...
 • World Encephalitis Day 22 februari

  Snart vaknar fästingarna till liv igen. Inget barn ska behöva insjukna av ett fästingbett. Att få vaccination mot TBE, ska inte vara en fråga om man har råd att vaccinera sig eller inte. Därför vill Kristdemokraterna i Region Stockholm erbjuda gratis TBE-vaccin till alla barn och unga i åldern 3-18 år. Vi har avsatt 70 mkr i vårt budgetförslag för 2023. Men vänsterstyret säger nej, trots att en hälsoekonomisk rapport visar att det skulle gör nytta.

  Varför säger vänsterstyret ne...

 • Nytt år och nya politiska möjligheter!

  Denna vecka drar det politiska arbetet igång på allvar med en ny mandatperiod för Kristdemokraterna i Region Stockholm. Många styrelser och nämnder har bytts ut eller förändrats vid årsskiftet. Det politiska arbetet fortsätter i opposition med att presentera och utveckla Kristdemokraternas politik. Välkommen Carl-Johan Schiller som tidigare haft olika uppdrag i regionen för KD men som nu blir heltidspolitiker. Carl-Johan kommer att ha olika uppdrag men framförallt sitta som 2:e vice ordföra...
 • Stort fokus på vårdcentralerna i Kristdemokraternas budget för Region Stockholm

  En fungerande hälso- och sjukvård är välfärdens kärna. Vår ambition är att vårdcentralerna ska vara navet i sjukvården, vilket kräver resurser. Det räcker inte bara att tillskapa en primärvårdsnämnd som det nya vänsterstyret planerar. Därför vill Kristdemokraterna i Region Stockholm i sin oppositionsbudget göra flera viktiga satsningar för att förstärka sjukvården. Vi föreslår att mer pengar läggs på vårdcentralerna, än vänsterstyret. Vår uppräkning för vårdcentralerna för 2023 blir sex proce...
 • Öka tryggheten för ambulanspersonalen

  Vid utryckning kan ambulanspersonal möta personer som utsätter dem för hot och våld. Detta är ett allvarligt problem, men ambulanspersonalen har i dag inte rätt att i förväg få veta ifall de skickas till en adress där det befinner sig en person som tidigare varit våldsam. Generellt finns denna information hos polisen, men sekretessregler hindrar polis och sjukvård till det informationsutbyte som skulle kunna skydda ambulanspersonalen och bidra till att de kan utföra sitt arbete på bästa sätt....
 • Kristdemokraterna i Region Stockholm presenterar en budget med fokus på att förebygga cancer

  Varje år drabbas cirka 8 000 kvinnor av bröstcancer. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste åren. Idag överlever nära nio av tio som drabbas. Ju tidigare upptäckten görs desto större möjlighet att överleva. Därför är det av största vikt att få så många kvinnor som möjligt att delta i mammografiundersökning. Idag erbjuds mammografi från det att en kvinna fyllt 40 år till dess att hon är 74 år, vilket är Socialstyrelsens riktlinjer.

  Många kvinnor är friska och aktiva ...