• Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

  Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inriktat på diabetes hos barn. Centret kommer att öppna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna i nära anslutning till sjukhusets barndiabetesmottagning. (mer…)

 • Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

  Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Bohlin ser behov av ett nationellt vaccinationsprogram.

  (mer…)

 • Låt apoteken få ta emot patienter

  I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut vård. Det här är ett resultat av att Socialdemokraterna har försämrat vården. Men apoteken är en underutnyttjad resurs, skriver Ella Bohlin (KD) i en debattartikel. (mer…)

 • Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

  Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm är först ut med specialmottagningar för denna grupp som ökar i antal. Upp emot 400 000 svenskar lider av syndromet. Att få andningsuppehåll är ett allvarligt tillstånd som leder till syrebrist och dagtrötthet med inskränkt livskvalitet. (mer…)

 • Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

  Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade i livmoderhalscancer ökade med 20 procent mellan 2014 och 2015. I ett steg att få fler att lämna cellprov kommer Alliansen i Stockholms län införa möjligheten till självprovtagning. (mer…)

 • ”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

  Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsrådet i Stockholm Ella Bohlin anser att förslaget är helt förkastligt. (mer…)

 • Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

  Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting på tisdag om en ny geriatrikplan som ska innehålla förslag för hur vården kan användas på bästa sätt. (mer…)

 • Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

  Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin med fem procentenheter och för specialistvård med sex procentenheter. Hälso- och sjukvårdsnämnden gjorde ett överskott på 357 miljoner kronor. Det visar årsredovisningen för 2017.

  (mer…)

 • Nu ska alla som får hörapparat skriva på kontrakt

  Den som har nedsatt hörsel ska få lättare att jämföra pris och kvalitet när de väljer hörapparater. Från och med maj måste vårdgivarna tydligt visa att varje patient har fått neutral information. Detta ska ske genom ett nytt kontrakt. Dessutom inför landstinget en patientutbildning om vad det innebär att leva med hörselnedsättning. (mer…)

 • 19 miljoner ska ge fler avancerad vård i hemmet

  50 nya vårdplatser ska öppna för patienter som är svårt sjuka och vårdas i hemmet. Under tisdagen beslutade Alliansen om 18,9 miljoner kronor för att Stockholms sjukhem ska ge vård till fler i Stockholms innerstad, Solna och Lidingö. (mer…)