• Nytt år och nya politiska möjligheter!

  Denna vecka drar det politiska arbetet igång på allvar med en ny mandatperiod för Kristdemokraterna i Region Stockholm. Många styrelser och nämnder har bytts ut eller förändrats vid årsskiftet. Det politiska arbetet fortsätter i opposition med att presentera och utveckla Kristdemokraternas politik. Välkommen Carl-Johan Schiller som tidigare haft olika uppdrag i regionen för KD men som nu blir heltidspolitiker. Carl-Johan kommer att ha olika uppdrag men framförallt sitta som 2:e vice ordföra...
 • KRISTDEMOKRATERNA I REGION STOCKHOLM SÖKER PRESSEKRETERARE

  Är du intresserad av politisk kommunikation? Delar du Kristdemokraternas värderingar och vill verka för fortsatt förtroende för Kristdemokraterna i Region Stockholm? Känner du ett engagemang för den politiska debatten och har erfarenhet av pressarbete? Då hoppas vi att du är den vi söker!

  Som medarbetare på Kristdemokraternas regionkansli arbetar du tillsammans med vårt oppositionsregionråd Désirée Pethrus, våra arvoderade politiker och med den kristdemokratiska regiongruppen. Du arbet...

 • Stort fokus på vårdcentralerna i Kristdemokraternas budget för Region Stockholm

  En fungerande hälso- och sjukvård är välfärdens kärna. Vår ambition är att vårdcentralerna ska vara navet i sjukvården, vilket kräver resurser. Det räcker inte bara att tillskapa en primärvårdsnämnd som det nya vänsterstyret planerar. Därför vill Kristdemokraterna i Region Stockholm i sin oppositionsbudget göra flera viktiga satsningar för att förstärka sjukvården. Vi föreslår att mer pengar läggs på vårdcentralerna, än vänsterstyret. Vår uppräkning för vårdcentralerna för 2023 blir sex proce...
 • Öka tryggheten för ambulanspersonalen

  Vid utryckning kan ambulanspersonal möta personer som utsätter dem för hot och våld. Detta är ett allvarligt problem, men ambulanspersonalen har i dag inte rätt att i förväg få veta ifall de skickas till en adress där det befinner sig en person som tidigare varit våldsam. Generellt finns denna information hos polisen, men sekretessregler hindrar polis och sjukvård till det informationsutbyte som skulle kunna skydda ambulanspersonalen och bidra till att de kan utföra sitt arbete på bästa sätt....
 • Kristdemokraterna i Region Stockholm presenterar en budget med fokus på att förebygga cancer

  Varje år drabbas cirka 8 000 kvinnor av bröstcancer. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste åren. Idag överlever nära nio av tio som drabbas. Ju tidigare upptäckten görs desto större möjlighet att överleva. Därför är det av största vikt att få så många kvinnor som möjligt att delta i mammografiundersökning. Idag erbjuds mammografi från det att en kvinna fyllt 40 år till dess att hon är 74 år, vilket är Socialstyrelsens riktlinjer.

  Många kvinnor är friska och aktiva ...

 • Att ta hem 1177 i egen regi blir kostsamt

  Vänsterstyret i Stockholm vill satsa mer pengar på en tillgänglig primärvård och samtidigt driva 1177 i egen regi. Jag skriver en replik på debattinlägg från V där de framför flera felaktiga och ogrundade påståenden. Deras resonemang är ologiskt. Att ta hem 1177 i egen regi blir dyrt och kommer bland annat kräva ny teknikutveckling och att 250 sjuksköterskor anställs samtidigt som vår region redan lider brist på personal. Det skulle försvåra för personalen att följa regionens riktli...
 • 25 november är Internationella dagen mot våld mot kvinnor

  Kristdemokraterna i Region Stockholm kommer aldrig ge upp kampen mot våldet mot kvinnor. Därför var vi bland annat med och initierade den akutmottagning för våldtagna på Södersjukhuset som funnits sedan 2005. Och vi ser behovet av att utveckla och sprida den unika kunskapen som finns där på mottagningen sedan öppnandet. Mottagningen tar emot en stor andel av de patienter som varit utsatta för sexuella övergrepp, drygt 800 patienter varje år.

  Kristdemokraterna tillsammans med koalitions...

 • Kristdemokraterna i Region Stockholm presenterar en budget med fokus på äldre

  För Kristdemokraterna är det grundläggande att äldre ska åldras i trygghet och med värdighet. God vård och självbestämmande över sin vardag måste vara en självklarhet även under den senare delen av livet. Vi ser med oro på vänsterstyrets olika förslag att skära ner på valfriheten för äldre i sjukvården. De äldsta och mest sköra är viktiga för oss. Vi vill därför förbättra vårdkedjan för äldre och utöka uppdraget förstärkt utskrivning till samtliga geriatriska mottagningar i länet. Tan...

 • Kristdemokraterna i Region Stockholm presenterar en budget med stort fokus på barn

  Kristdemokraterna satsar tio miljoner kronor för att fler familjecentraler ska kunna öppna i vår region. En familjecentral bedriver verksamhet som är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande och riktar sig till föräldrar och barn. Genom familjecentralerna kan vi samla allt stöd som man behöver som barnfamilj och öka samarbetet mellan MVC, BVC, öppen förskola och kuratorer. Vi vill förebygga att barn och unga drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa.
 • Risk för mer fuskåkning med påstigning bak i bussar

  Det nya rödgröna styret i Region Stockholm vill införa påstigning genom bussarnas alla dörrar för att försöka öka framkomligheten och korta restider. Detta är dock inte helt oproblematiskt eftersom det gynnar fuskåkare. Något som redan är ett problem och orsakar inkomstbortfall i form av förlorade biljettintäkter. Västtrafik i Göteborg har redan provat detta men har misslyckats då fuskåkandet ökade och resulterade i förlorade inkomster, man har fått gå tillbaka till enbart påstigning...