• Stockholms län

    Välkommen till sidan för partidistriktet Stockholms län, partidistrikt består av alla kommuner i Stockholms län utom Stockholms stad. 

    Klicka här för att se styrelsen för KD Stockholms län och klicka här för att se en förteckning över partiavdelningarna i Stockholms län.