• Stockholms län

    Partiet Kristdemokraterna är indelat i partidistrikt som i princip följer länsgränserna i Sverige. Stockholms läns partidistrikt består av alla kommuner i Stockholms län utom Stockholms stad.