• Styrelse Stockholms län

  Kristdemokraterna är indelat i partidistrikt. Stockholms läns partidistrikt är ett stöd för partiavdelningarna. Partidistriktet arbetar med kommun- och regionpolitiken och anordnar medlemsaktiviteter. Det är partidistriktet som nominerar kandidater till valet till regionfullmäktige och riksdag. 

  Stockholms läns arbete leds av partidistriktsstyrelsen som utgörs av:

  Camilla Brodin
  Partidistriktsordförande
  Epost: camilla@kristdemokraterna.se

  Samuel Klippfalk
  Förste vice partidistriktsordförande

  Carl-Johan Schiller
  Andre vice partidistriktsordförande

   

  Antonella Pirrone 
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Karl Henriksson  
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Marcus Jonsson  
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Yusuf Aydin
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Karin Teljstedt
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Karsten Bjärbo
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Thomas Nyman
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

   

  Anna Lipinska  
  Partidistriktsstyrelsen, ersättare

  Louise Hammargren
  Partidistriktsstyrelsen, ersättare

  Martin Strömvall
  Partidistriktsstyrelsen, ersättare

  Stefan Svanström 
  Partidistriktsstyrelsen, ersättare

   

  Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
  Nathalie Lavrell
  Partidistriktsstyrelse, ledamot 

  William Cronemyr
  Partidistriktsstyrelse, ersättare

   

  Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
  Eva Qvarnström
  Partidistriktsstyrelse, ledamot

  Elisabet Söderberg
  Partidistriktsstyrelse, ersättare

   

  Kristdemokratiska Seniorförbundet
  Bengt Hellström
  Partidistriktsstyrelse, ledamot 

  Bertil Fredriksson,
  Partidistriktsstyrelse, ersättare