• Styrelse Stockholms län

  Kristdemokraterna är indelat i partidistrikt. Stockholms läns partidistrikt är ett stöd för partiavdelningarna. Partidistriktet arbetar med kommun- och regionpolitiken och anordnar medlemsaktiviteter. Det är partidistriktet som nominerar kandidater till valet till regionfullmäktige och riksdag. 

  Stockholms läns arbete leds av partidistriktsstyrelsen. Här är de som sitter i partidistriktsstyrelsen:

  Camilla Brodin
  Partidistriktsordförande
  Epost: camilla@kristdemokraterna.se

  Karsten Bjärbo
  Förste vice partidistriktsordförande

  Carl-Johan Schiller
  Andre vice partidistriktsordförande

   

  Karl Henriksson  
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot 2021-2023

  Yusuf Aydin
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot 2021-2023

  Antonella Pirrone 
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot 2021-2023

  Marcus Jonsson  
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot 2021-2023

   

  Marie Bechara 
  Partidistriktsstyrelsen, ersättare 2021-2023

  Anna Lipinska  
  Partidistriktsstyrelsen, ersättare 2021-2023

   

  Christina Andersson Blom 
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot 2020-2022

  Lennart Nilsson
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot 2020-2022

  David Winerdal
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot 2020-2022

  Stefan Svanström
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot 2020-2022

   

  Karin Teljstedt
  Partidistriktsstyrelsen, ersättare 2020-2022

  Sivert Åkerljung 
  Partidistriktsstyrelsen, ersättare 2020-2022

   

  Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
  Louise Hammargren
  Partidistriktsstyrelse, ledamot 
  Nathalie Lavrell
  Partidistriktsstyrelse, ersättare

   

  Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
  Eva Qvarnström
  Partidistriktsstyrelse, ledamot
  Ann Hedberg Balkå,
  Partidistriktsstyrelse, ersättare

   

  Kristdemokratiska Seniorförbundet
  Bengt Hellström
  Partidistriktsstyrelse, ledamot 
  Berti Fredriksson,
  Partidistriktsstyrelse, ersättare

   

  Erik Elverö
  Valombudsman                                                                                                          Epost:erik.elvero@kristdemokraterna.se