• Styrelse Stockholms län

  Kristdemokraterna är indelat i partidistrikt. Stockholms läns partidistrikt är ett stöd för partiavdelningarna. Partidistriktet arbetar med kommun- och regionpolitiken och anordnar medlemsaktiviteter. 

  Stockholms läns arbete leds av partidistriktsstyrelsen som utgörs av:

  Carl-Johan Schiller
  Partidistriktsordförande
  Epost: carl-johan.schiller@regionstockholm.se

  Karin Teljstedt
  Förste vice partidistriktsordförande

  Eva von Wowern
  Andre vice partidistriktsordförande

   

  Thomas Nyman
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Karl Henriksson  
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Samuel Klippfalk
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Karsten Bjärbo
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Louise Hammargren
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Sivert Åkerljung
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Magnus Kolsjö
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Anna Syrjänen
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

   

  Stefan Svanström
  Partidistriktsstyrelsen, ersättare

  Charlotta Eriksson
  Partidistriktsstyrelsen, ersättare

  Thomas Imeryd
  Partidistriktsstyrelsen, ersättare

   

  Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
  Gabriella Eckardt
  Partidistriktsstyrelse, ledamot 

  Rakel Friberg
  Partidistriktsstyrelse, ersättare

   

  Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
  Eva Qvarnström
  Partidistriktsstyrelse, ledamot

  Anneli Ahl
  Partidistriktsstyrelsen, ersättare

   

  Kristdemokratiska Seniorförbundet
  Bengt Hellström
  Partidistriktsstyrelse, ledamot 

  Bertil Fredriksson,
  Partidistriktsstyrelse, ersättare