• KD Stockholm

  Kristdemokraterna i Stockholm vill att du ska kunna lita på välfärden, och vi arbetar för att göra Sverige tryggare. Vi vill stärka människors och familjers makt över vardagen och att värden som frihet, trygghet, socialt ansvar och gemenskap ska genomsyra hela Stockholmsregionen.
  Kristdemokraterna är ett idéparti som utgår från den människosyn som förvaltats av den kristna och västerländska idétradition som ligger till grund för vårt samhälle. Vi tror inte på någon utopi om det perfekta samhället. Istället eftersträvar vi ett samhälle där enskilda människor får möjlighet att utvecklas och förverkliga sin potential i gemenskap med andra.
  Vi är ett frihetligt och socialt ansvarstagande parti som vill ha låga skatter och undvika slöseri med skattemedel. Vi sätter sjukvården, äldreomsorgen och tryggheten främst. Vi är dessutom fast beslutna att motverka framväxten av det segregerade Sverige, och arbetar för att stärka integrationen och den svenska samhällsgemenskapen.
  Kristdemokraterna har suttit stabilt i alla borgerliga regeringar sedan vi kom in i riksdagen 1991. Våra medlemmar avskaffade Decemberöverenskommelsen (Dö) och vi försöker även fälla den nuvarande vänsterregeringen. Du vet var du har oss. Vi är ett borgerligt parti som också är berett att verka för ett borgerligt maktskifte för att Sverige ska bli ett friare och tryggare land för vanliga människor.
  Krisdemokraterna i Stockholms stad och län anordnar kontinuerliga utbildningar och träffar för våra medlemmar. Välkommen att bli medlem du också!
  Läs mer om vårt parti: Kristdemokraterna