• Politiker Region Stockholm

  Désirée Pethrus, Oppositionsregionråd

  I februari 2021 började Désirée Pethrus som regionråd i Stockholm. Désirée kom direkt från riksdagen. Hon har varit engagerad i Kristdemokraterna sedan lång tid tillbaka och innehaft uppdrag i både kommun, landsting och riksdag där hon arbetat med frågor om EU, arbetsmarknad och sociala frågor. Hon har tidigare varit förbundsordförande i Kristdemokraternas kvinnoförbund och har ett stort intresse för jämställdhetsfrågor. Som oppositionsregionråd kommer hon att fortsätta presentera och utveckla Kristdemokraternas politik.

  Désirée är socionom och har en bakgrund som bland annat sjukhuskurator och personalkonsulent. Hon är född 1959 och har två vuxna barn med familjer.

  Désirées uppdrag, utöver uppdraget som oppositionsregionråd:

  Seniorvårdsberedningen
  2:a vice ordförande

  Gruppledare
  Gruppledare

  Regionstyrelsen
  Ledamot

  Landstingshuset i Stockholm AB
  Suppleant

  Regionstyrelsens personal- och produktionsutskott
  Ersättare

  Samverkansnämnden Stockholm-Gotland
  Ersättare

  Regionfullmäktige
  Ledamot

  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Ledamot

  Regionstyrelsens arbetsutskott
  Ledamot

  Kristdemokraternas regionpolitiker 2022–2026

   

   

   

   

   

   

  Edvin Bernhardsson

  Regionfullmäktige
  Ledamot

  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Ledamot

    Jonatan Hedin

  Locum AB
  Ledamot

  Regionstyrelsens beredning för bidrag till handikapporganisationerna
  Ledamot

  Regionfullmäktige
  Ledamot

  Fastighets- och servicenämnden
  Ledamot

  Samuel Klippfalk

  Regionfullmäktige
  Ledamot

  Övervakningsnämnden Stockholm Norr
  Ersättare

  Patientnämnden
  2:e vice ordförande

  Eva von Wowern

  Regionfullmäktige
  Ledamot

  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Ersättare

  Karl Henriksson

  Regionfullmäktige
  Ledamot

  Valberedning
  Ledamot

  Mälardalsrådet
  Ledamot

  Mälardalsrådet
  Ledamot

  Trafiknämnden
  Ledamot

  Maria Fält

  Regionfullmäktige
  Ledamot

  Klimat- och regionutvecklingsnämnden
  Ledamot

  Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
  Ersättare

  Carl-Johan Schiller

  Regionstyrelsens tillväxt- och innovationsutskott
  Ersättare

  Regionfullmäktige
  Ledamot

  Primärvårdsnämnden
  2:e vice ordförande

  Ledningsgruppen för samverkan i Vård och omsorg i Stockholms län
  Ledamot

  Regionstyrelsen
  Ersättare

  Regionstyrelsens Infrastruktur- och regionplaneringsutskott
  Ersättare

  Antonella Pirrone

  Mälardalsrådet
  Ersättare

  Primärvårdsnämnden
  Ersättare

  Regionfullmäktige
  Ledamot

  Aram El Khoury

  Regionfullmäktige
  Ledamot

  Primärvårdsnämnden
  Ersättare

  Stockholms läns äldrecentrum
  Ersättare