• Riksdagsledamöter Stockholm 2018-2022

  Våra riksdagsledamöter arbetar på olika håll i riksdagen med Kristdemokraternas fokusområde barn och unga men också många andra frågor som berör alla delar av samhället och livet. Nedan hittar du presentationer av våra riksdagsledamöter från Stockholm och du kan också läsa mer om kristdemokraterna i riksdagen och regeringen på www.kristdemokraterna.se

  Representerar valkretsen Stockholms stad gör:

  Christian Carlsson

  Ordinarie Riksdagsledamot, Ledamot i Utbildningsutskottet

  Christian Carlsson är riksdagsledamot för Stockholms stad sedan februari 2021. Han är ordinarie ledamot för Kristdemokraterna i Utbildningsutskottet, och är partiets skolpolitisk talesperson. Christian anser att Sverige behöver en skola med bättre ordning – så att kunskapen får stå i fokus, eleverna bemöts med respekt och lärarna kan förmedla den kunskap som krävs för att våra barn ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar.

  Kristdemokraterna arbetar för en skola där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter.  Därför är Christian glad och tacksam över att få fokusera sitt arbete i riksdagen till Utbildningsutskottet och att där få arbeta för en bättre skola, och därmed en bättre framtid för våra barn. Det är utan tvekan något av det finaste som finns.

  Christian Carlsson är jurist i grunden och också engagerade för fler poliser, effektivare brottsbekämpning samt hårdare och mer rättvisa straff. Han brukar också betona vikten av en ansvarsfull invandringspolitik och högre ambitioner för integrationen samt att vårt land behöver en bättre arbetsmarknad och ett företagsklimat i världsklass.

  Här kan du läsa motioner, interpellationer och titta på debatter som Christian har deltagit i på riksdagens hemsida.

  Besök också www.chrisiancarlsson.se

  Christian Carlsson                                                                                                                            Riksdagsledamot för Stockholm stad  
  E-post:
  christian.carlsson@kristdemokraterna.se

  Representerar valkretsen Stockholms län gör:

  Camilla Brodin

  Riksdagsledamot, Vice gruppledare, Ledamot i näringsutskottet, Suppleant i arbetsmarknadsutskottet, Suppleant i Civilutskottet, Suppleant i Finansutskottet, Suppleant i Försvarsutskottet, Suppleant i Justitieutskottet, Suppleant i Kulturutskottet, Suppleant i Konstitutionsutskottet, Suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet, Suppleant i Socialförsäkringsutskottet, Suppleant i Skatteutskottet, Suppleant i Socialutskottet, Suppleant i Utbildningsutskottet, Suppleant i Utrikesutskottet, Suppleant i EU-nämnden, Ledamot i Ledamotsrådet

  Camilla Brodin                                                                                                                              Riksdagsledamot för Stockholm län  
  E-post:
  camilla@kristdemokraterna.se
  Hemsida: www.riksdagen.se

  Jakob Forssmed, riksdagsledamot och ekonomisk politisk talesperson

  Jakob Forssmed

  Vice partiledare, Ordinarie Riksdagsledamot, Ordinarie i Finansutskottet, Ledamot i Skatteutskottet, Suppleant i Socialutskottet, Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet, Suppleant i Civilutskottet, Suppleant i Försvarsutskottet, Suppleant i Justitieutskottet, Suppleant i Kulturutskottet, Suppleant i Konstitutionsutskottet, Suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet, Suppleant i Näringsutskottet, Suppleant i Socialförsäkringsutskottet, Suppleant i Trafikutskottet, Suppleant i Utbildningsutskottet, Suppleant i Utrikesutskottet, Suppleant i EU-nämnden, Suppleant i Valberedningen, Ledamot i Riksdagens råd för Riksrevisionen.

  Jakob Forssmed                                                                                                                            Riksdagsledamot för Stockholm län  
  E-post:
  jakob.forssmed@kristdemokraterna.se  
  Hemsida: www.riksdagen.se

  Robert Halef

  Handelspolitisk talesperson, Talesperson i frågor rörande kristna minoriteter, Suppleant i Utrikesutskottet, Suppleant i EU-nämnden, Suppleant i Finansutskottet, Suppleant i Trafikutskottet, Suppleant i Justitieutskottet, Ledamot i partistyrelsen

  Roberts hjärtefrågor är demokrati, mänskliga fri- och rättigheter och frihandel som hjälper fattiga länder till hållbar utveckling. Inom ramen för riksdagsarbetet har Robert flitigt verkat för att förbättra och uppmärksamma kristna minoriteters situation, världen över. Genom en rad seminarier, interpellationer, skriftliga frågor och motioner har han uppmärksammat förföljelsen av kristna minoriteter i Turkiet och i övriga Mellanöstern. Robert har även lyft dessa frågor i möten med ambassadörer, presidenter, talmän och parlamentariker från bland annat Turkiet och Irak, såväl i Sverige som utomlands. Robert har dessutom påtalat behovet av att öka ansträngningarna för att få hem svenska medborgare från inbördeskrigets Syrien.

  Robert har också en vurm för arbetsmarknads- och utbildningsfrågor. På temat har han bland annat motionerat om ökad valfrihet för företag vad gäller avsked, samt förlängd provanställning för att minska ungdomsarbetslösheten. För att förbättra invandrares tillgång till och skynda på deras inträde på utbildningar och i arbetslivet har Robert dessutom pekat på behovet av öronmärkt stöd till skolverksamheten i segregerade kommuner, liksom till kommuner som arrangerar sommarskolor för nyanlända invandrare.

  Robert har blivit en stark röst i kampen mot den organiserade brottsligheten, bland annat genom motioner om möjligheten för personer att vittna anonymt, att telefonavlyssning vid misstanke om brott skall vara kopplat till person och inte till telefonnummer, samt hårdare straffskalor för utpressningsbrott. I Södertälje kommun har Robert även blivit en av de mest tongivande kritikerna mot det socialdemokratiska styrets ovilja att sälja ut ett flertal kommunalt ägda bolag och fastigheter, en ovilja som försvårat saneringen av de kommunalägda bolagens höga skuldsättning.

  Robert Halef                                                                                                                                        Riksdagsledamot för Stockholm län  
  E-post:
  robert.halef@kristdemokraterna.se
  Hemsida: www.riksdagen.se