• Politiker Riksdagen

  Våra riksdagsledamöter arbetar på olika håll i riksdagen med Kristdemokraternas fokusområde barn och unga men också många andra frågor som berör alla delar av samhället och livet. Nedan hittar du presentationer av våra riksdagsledamöter från Stockholm och du kan också läsa mer om kristdemokraterna i riksdagen och regeringen på www.kristdemokraterna.se

  Representerar valkretsen Stockholms län gör:

  Camilla Brodin

  Riksdagsledamot, Vice gruppledare, Ledamot i näringsutskottet, Suppleant i arbetsmarknadsutskottet, Suppleant i Civilutskottet, Suppleant i Finansutskottet, Suppleant i Försvarsutskottet, Suppleant i Justitieutskottet, Suppleant i Kulturutskottet, Suppleant i Konstitutionsutskottet, Suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet, Suppleant i Socialförsäkringsutskottet, Suppleant i Skatteutskottet, Suppleant i Socialutskottet, Suppleant i Utbildningsutskottet, Suppleant i Utrikesutskottet, Suppleant i EU-nämnden, Ledamot i Ledamotsrådet

  Camilla Brodin                                                                                                                              Riksdagsledamot för Stockholm län                                                                                                                   E-post: camilla@kristdemokraterna.se                                                                                                        Hemsida: www.riksdagen.se

  Robert Halef

  Handelspolitisk talesperson, Talesperson i frågor rörande kristna minoriteter, Suppleant i Utrikesutskottet, Suppleant i EU-nämnden, Suppleant i Finansutskottet, Suppleant i Trafikutskottet, Suppleant i Justitieutskottet, Ledamot i partistyrelsen

  Roberts hjärtefrågor är demokrati, mänskliga fri- och rättigheter och frihandel som hjälper fattiga länder till hållbar utveckling. Inom ramen för riksdagsarbetet har Robert flitigt verkat för att förbättra och uppmärksamma kristna minoriteters situation, världen över. Genom en rad seminarier, interpellationer, skriftliga frågor och motioner har han uppmärksammat förföljelsen av kristna minoriteter i Turkiet och i övriga Mellanöstern. Robert har även lyft dessa frågor i möten med ambassadörer, presidenter, talmän och parlamentariker från bland annat Turkiet och Irak, såväl i Sverige som utomlands. Robert har dessutom påtalat behovet av att öka ansträngningarna för att få hem svenska medborgare från inbördeskrigets Syrien.

  Robert har också en vurm för arbetsmarknads- och utbildningsfrågor. På temat har han bland annat motionerat om ökad valfrihet för företag vad gäller avsked, samt förlängd provanställning för att minska ungdomsarbetslösheten. För att förbättra invandrares tillgång till och skynda på deras inträde på utbildningar och i arbetslivet har Robert dessutom pekat på behovet av öronmärkt stöd till skolverksamheten i segregerade kommuner, liksom till kommuner som arrangerar sommarskolor för nyanlända invandrare.

  Robert har blivit en stark röst i kampen mot den organiserade brottsligheten, bland annat genom motioner om möjligheten för personer att vittna anonymt, att telefonavlyssning vid misstanke om brott skall vara kopplat till person och inte till telefonnummer, samt hårdare straffskalor för utpressningsbrott. I Södertälje kommun har Robert även blivit en av de mest tongivande kritikerna mot det socialdemokratiska styrets ovilja att sälja ut ett flertal kommunalt ägda bolag och fastigheter, en ovilja som försvårat saneringen av de kommunalägda bolagens höga skuldsättning.

  Robert Halef                                                                                                                                        Riksdagsledamot för Stockholm län                                                                                                                    E-post: robert.halef@kristdemokraterna.se                                                                                                             Hemsida: www.riksdagen.se

  Jacob Forssmed

  Vice partiledare, Ordinarie Riksdagsledamot, Ordinarie i Finansutskottet, Ledamot i Skatteutskottet, Suppleant i Socialutskottet, Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet, Suppleant i Civilutskottet, Suppleant i Försvarsutskottet, Suppleant i Justitieutskottet, Suppleant i Kulturutskottet, Suppleant i Konstitutionsutskottet, Suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet, Suppleant i Näringsutskottet, Suppleant i Socialförsäkringsutskottet, Suppleant i Trafikutskottet, Suppleant i Utbildningsutskottet, Suppleant i Utrikesutskottet, Suppleant i EU-nämnden, Suppleant i Valberedningen, Ledamot i Riksdagens råd för Riksrevisionen.

  Jacob Forssmed                                                                                                                            Riksdagsledamot för Stockholm län                                                                                                                E-post: Eva.von.Wowern@kristdemokraterna.se                                                                                                 Hemsida: www.riksdagen.se

  Representerar valkretsen Stockholms stad gör:

  Désirée Pethrus

  Ordinarie Riksdagsledamot, Ledamot i EU-nämnden och Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet

  Désirée Pethrus är riksdagsledamot för Stockholms stad sedan 2006. Hon är gruppledare för Kristdemokraterna i EU-nämnden och suppleant i Arbetsmarknadsutskottet, där hon framförallt ansvarar för jämställdhets-, diskriminerings- , arbetsrätts- samt arbetsmiljöfrågor. Désirée vill se ett starkt EU för ökad handel både inom och utanför EU. Det bidrar till jobb och företagande. EU ska också främja fred och frihet och hon vill inte ha mer överstatlighet på skatte-och socialförsäkringsområdet. Inom arbetsmarknadsområdet vill Désirée särskilt se till att vi förbättrar stödet till personer som ofta har svårt att få jobb, som nyanlända och personer med funktionsvariationer. Det globala främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, press-och religionsfrihet ligger också Désirée särskilt varmt om hjärtat.

  Désirée sitter även som vice ordförande i riksdagens nätverk för Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt i nätverket för Mänskliga rättigheter i Turkiet.

  Här kan du läsa motioner, interpellationer och titta på debatter som Désirée deltagit i på riksdagens hemsida: https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/desiree-pethrus_f03ff45a-c476-11d4-ae40-006008578ce8

  Désirée Pethrus                                                                                                                            Riksdagsledamot för Stockholm stad                                                                                                                 E-post: desiree.pethrus@kristdemokraterna.se                                                                                                  Hemsida: www.riksdagen.se