• Styrelse Stockholm stad

  Kristdemokraterna är indelat i partidistrikt. Stockholms stads partidistrikt är ett stöd för partidistriktsavdelningarna, arbetar med kommun- och regionpolitiken och anordnar medlemsaktiviteter. Det är partidistriktet som nominerar kandidater till valet till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag. Det samordnar också arbetet med att berätta om Kristdemokraternas politik i Stockholms stad.

  Stockholms stads arbete leds av partidistriktsstyrelsen. Här är de som sitter i partidistriktsstyrelsen:

  Christian Carlsson
  Partidistriktsordförande
  Epost: christian.carlsson@kristdemokraterna.se

  Fredrik Wallén
  Förste vice partidistriktsordförande

  Lisbeth Friman
  Andre vice partidistriktsordförande

   

  Erik Slottner
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Désirée Pethrus
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Michaela Hollis
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Nike Örbrink
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Mia Widell
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Evin Badrniya
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

   

  Edvin Bernhardsson
  Partidistriktsstyrelsen, 1. ersättare

  Kerstin Rossipal
  Partidistriktsstyrelsen, 2. ersättare 

  Maurice Forslund
  Partidistriktsstyrelsen, 3. ersättare 

  Christoffer Wickberg
  Partidistriktsstyrelsen, 4. ersättare

   

  Juliette Walldov
  Partidistriktsstyrelse, ledamot 
  Kristdemokratiska ungdomsförbundet

  Anna Lipinska, ledamot
  Partidistriktsstyrelse 
  Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

  Bengt Hellström
  Partidistriktsstyrelse, ledamot 
  Kristdemokratiska Seniorförbundet

   

  Ebba Gustavsson
  Partidistriktsstyrelse, ersättare
  Kristdemokratiska ungdomsförbundet

  Ann Hedberg Balkå,
  Partidistriktsstyrelse, ersättare
  Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

  Berti Fredriksson,
  Partidistriktsstyrelse, ersättare
  Kristdemokratiska Seniorförbundet

   

  Louise Drevinger
  Valombudsman
  louise.drevinger@kristdemokraterna.se

  Kontakt: stockholm@kristdemokraterna.se