• Styrelse Stockholm stad

  Kristdemokraterna är indelat i partidistrikt. Stockholms stads partidistrikt är ett stöd för partidistriktsavdelningarna, arbetar med kommun- och regionpolitiken och anordnar medlemsaktiviteter. Det är partidistriktet som nominerar kandidater till valet till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag. Det samordnar också arbetet med att berätta om Kristdemokraternas politik i Stockholms stad.

  Stockholms stads arbete leds av partidistriktsstyrelsen. Här är de som representerar partidistriktsstyrelsen:

  Christian Carlsson
  Partidistriktsordförande
  Epost: christian.carlsson@kristdemokraterna.se

  Fredrik Wallén
  Förste vice partidistriktsordförande

  Nike Örbrink
  Andre vice partidistriktsordförande

   

  Erik Slottner
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Désirée Pethrus
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Michaela Hollis
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Lolita Johnsen
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Gaby Roseén
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

  Maurice Forslund
  Partidistriktsstyrelsen, ledamot

   

  Edvin Bernhardsson
  Partidistriktsstyrelsen, 1. ersättare

  Kerstin Rossipal
  Partidistriktsstyrelsen, 2. ersättare 

  Christoffer Wickberg
  Partidistriktsstyrelsen, 3. ersättare 

  Juliette Walldov                                                                                                                                                     Partidistriktsstyrelsen, 4. ersättare

   

  Alexander Ek Holmdahl
  Partidistriktsstyrelse, ledamot 
  Kristdemokratiska ungdomsförbundet

  Eva Qvarnström
  Partidistriktsstyrelse, ledamot
  Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

  Bengt Hellström
  Partidistriktsstyrelse, ledamot 
  Kristdemokratiska Seniorförbundet


  Benjamin Jiang
  Partidistriktsstyrelse, ersättare
  Kristdemokratiska ungdomsförbundet

  Elisabet Söderberg
  Partidistriktsstyrelse, ersättare
  Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

  Bertil Fredriksson,
  Partidistriktsstyrelse, ersättare
  Kristdemokratiska Seniorförbundet

   

  Angelika Lang
  Ombudsman
  angelika.lang@kristdemokraterna.se