• Vem styr Ale kommun?

  Frågan vem som styr Ale kommun har funnits i flera år men är nu akut. Vi har nu en situation där kommunstyrelsens ordförande har sagt att hon ska sluta och satsa på en riksdagsplats. Samtidigt har kommundirektören fått ett nytt jobb och slutar sin tjänst i Juni.

  Situationen idag är att personal springer runt och frågar personal på andra avdelningar om dom kan flytta ut ur sina rum för dom behöver vi!! detta utan att det är förankrat på chefsnivå. Personal lämnar besked på interna och e...

 • Dags att skrota 600 meters regeln för byggnation

  Kommunfullmäktige antog den 30 januari 2017 ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Programmet innehåller många bra saker men också förslag som diskuterades livligt under debatten inför beslutet.

  En skrivning i programmet är att All ny bebyggelse ska lokaliseras med god tillgänglighet, nära service, befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. Inom detaljplan ska ny bebyggelse koncentreras med max 1200 m gång- och cykelavstånd från pendeltågstationerna alternativt 600 m till busshållplats...

 • KD: Så gör vi kollektivtrafiken tryggare

  De senaste åren har kollektivtrafiken stärkts och utvecklats kraftfullt i Västra Götaland. Samtidigt krävs starkare fokus på trygghetsfrågor för att fler ska finna det attraktivt att åka kollektivt. Kameraövervakning är viktigt både för att hindra att brott sker men också för att kunna lagföra de som väljer att begå brott i kollektivtrafiken. Samtidigt krävs fler insatser. Kollektivtrafiken måste uppfattas som ett tryggt färdmedel bland för såväl resenärer so...
 • Vad går din elnätsavgift till?

  Skatt och vinst. I dagarna har du fått din räkning på elnätet från Ale el. En räkning som gör att många mår dåligt, eftersom man inte kan påverka elnätsavgiften. Det enda positiva med räkningen är at det klart visar hur mycket skatt vi betalar för elen, en livsviktig samhällsfunktion. Bl.a. innebär nätavgiften som du betalar till Vattenfall Eldistribution en vinst på 30%. Andra bolag gör en vinst på 40%. Höga elnätsavgifter ger mer skatt till staten.

  Varför inte kräva en förstatligande...

 • Vitsippspriset 2018

  Du kan även skicka in förslag via vår Facebook sida.

   

 • Friskolor är bra

  Friskolorna är en rättighet! Friskolan skapar mervärden för alla i Ale kommun, men de ideologiska skygglapparna sitter fast på många partier, inte minst Reepalu utredningen om vinster visar på detta. Det finns ingen anledning med påhoppen på friskolornas rätt att verka och föräldrars möjlighet att välja skola för sina barn.

  I Ahlafors fria skola går det 255 elever och 800 står i kö. Det innebär att 2100 föräldrar i Ale vill ha sina barn på en friskola i Ale. Kommunen borde kanske uppmu...

 • Yrvaken debatt om svenska värderingar

  Debatt och insändare Magnus Jacobsson (KD): ”Ett samhälle kan aldrig fungera utan en stabil värdegrund”

  När KD bildades 1964 var det framför allt två frågor som vi blev hånade för av övriga partier och den samlade pressen oavsett politisk inriktning. Den ena frågan var KD:s betoning av förvaltarskapet och där med slutsatsen att världens tillgångar är ändliga och vi måste vara rädda om dem. Då kallades vi för sol, vatten och vindpartiet. Idag finns det inget parti med själv...

 • Valåret 2018

  I höst är det val i Ale. Många partier frestas då att lova mycket mer än man kan hålla. I Ale finns en påse pengar för kommunen och utifrån det innehållet i påsen kan kommunen utföra olika uppdrag och tjänster. Partierna bör lova utifrån den här penningpåsen, att det här kan vi utföra. Några kan säga att bara vi ökar skatten, blir allt bättre! Men frågan blir då hur mycket skatt skall vi betala för att allting skall bli bättre? Eller hur mycket skall du själv få behålla i din plånbok? Jag tro...

 • Låt​ ​Älvan​ ​köra​ ​till​ ​handelsplats​ ​Älvhem

  Det största samtalsämnet i Älvängen idag är hur samhället har förändrats då handeln i centrum dör ut och flyttar till handelsplats Älvhem. Tyvärr långt från Älvängens centrum. Ännu mer obegripligt blir detta för många då pendeltågsstationen ligger i centrum.

  Hur det har kunnat bli så här funderar Älvängenborna över och inte minst politikerna borde rannsaka sig och begrunda utvecklingen.

  Nu är situationen som den är och att backa tillbaka är ju inte möjligt. Istället måste kommun...

 • Skola, ​​Kommunhus ​​eller ​​Kulturhus?

  Återigen har diskussionen om Ale kulturrum och Da Vinci-skolan blossat upp. Denna gång för att en förstudie om ombyggnad av lokalerna tagits fram. Som Stefan Ekwing redogör för i förra veckans insändare har detta skett helt utan politikens inblandning och eventuella synpunkter på hur huset ska användas.

  Förstudien hamnar på en kalkyl på 85 miljoner +/- 15%, och då kan man nog räkna med närmare 100 miljoner. Frågan är om detta blir bra och är det vad Aleborna önskar.

  Kulturrum Al...