• Roland Utbult besökte friskolor i Ale

 • Vitsippspriset 2018

  Vi säger grattis till Marie och Thomas som får ta emot 2018 års vitsippspris.

  Läs mer här

 • ”Fridhemgate”

  “Fridhemgate” ärendet visar vem som bestämmer i kommunen

  För några veckor sedan skrev jag en insändare och frågade vem bestämmer i Ale kommun? Om det då fanns något tvivel så visar hanteringen av Fridhem att den politiska ledningen har abdikerat och det är tjänstemännen som helt tagit över styrning och ledning av Ale.

  Under mina 25 år i politiken i Ale har jag inte varit med om en så märklig hantering av ett ärende. På nämndmötet informeras om att det finns ett förslag till besp...

 • Kristdemokraterna i VG

  Kristdemokraterna i Ale, Christer Mörlin och Tony Karlsson har varit på ett möte inför regionvalet. Föredragshållare var Gunilla Lindell, kristdemokratisk regionpolitiker från Lerum. Hon talade bl.a. om att det viktigast frågorna inför valet är att kapa vårdköerna, införa en äldreboendegaranti.

  När det gäller BB Det har inte gjorts en nationell översyn av förlossningsvården på 70 år. I stället arbetar 21 olika landsting med att hantera vården var för sig. På nationell nivå har Kristdem...

 • Vem styr Ale kommun?

  Frågan vem som styr Ale kommun har funnits i flera år men är nu akut. Vi har nu en situation där kommunstyrelsens ordförande har sagt att hon ska sluta och satsa på en riksdagsplats. Samtidigt har kommundirektören fått ett nytt jobb och slutar sin tjänst i Juni.

  Situationen idag är att personal springer runt och frågar personal på andra avdelningar om dom kan flytta ut ur sina rum för dom behöver vi!! detta utan att det är förankrat på chefsnivå. Personal lämnar besked på interna och e...

 • Dags att skrota 600 meters regeln för byggnation

  Kommunfullmäktige antog den 30 januari 2017 ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Programmet innehåller många bra saker men också förslag som diskuterades livligt under debatten inför beslutet.

  En skrivning i programmet är att All ny bebyggelse ska lokaliseras med god tillgänglighet, nära service, befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. Inom detaljplan ska ny bebyggelse koncentreras med max 1200 m gång- och cykelavstånd från pendeltågstationerna alternativt 600 m till busshållplats...

 • KD: Så gör vi kollektivtrafiken tryggare

  De senaste åren har kollektivtrafiken stärkts och utvecklats kraftfullt i Västra Götaland. Samtidigt krävs starkare fokus på trygghetsfrågor för att fler ska finna det attraktivt att åka kollektivt. Kameraövervakning är viktigt både för att hindra att brott sker men också för att kunna lagföra de som väljer att begå brott i kollektivtrafiken. Samtidigt krävs fler insatser. Kollektivtrafiken måste uppfattas som ett tryggt färdmedel bland för såväl resenärer so...
 • Vad går din elnätsavgift till?

  Skatt och vinst. I dagarna har du fått din räkning på elnätet från Ale el. En räkning som gör att många mår dåligt, eftersom man inte kan påverka elnätsavgiften. Det enda positiva med räkningen är at det klart visar hur mycket skatt vi betalar för elen, en livsviktig samhällsfunktion. Bl.a. innebär nätavgiften som du betalar till Vattenfall Eldistribution en vinst på 30%. Andra bolag gör en vinst på 40%. Höga elnätsavgifter ger mer skatt till staten.

  Varför inte kräva en förstatligande...

 • Vitsippspriset 2018

  Du kan även skicka in förslag via vår Facebook sida.

   

 • Friskolor är bra

  Friskolorna är en rättighet! Friskolan skapar mervärden för alla i Ale kommun, men de ideologiska skygglapparna sitter fast på många partier, inte minst Reepalu utredningen om vinster visar på detta. Det finns ingen anledning med påhoppen på friskolornas rätt att verka och föräldrars möjlighet att välja skola för sina barn.

  I Ahlafors fria skola går det 255 elever och 800 står i kö. Det innebär att 2100 föräldrar i Ale vill ha sina barn på en friskola i Ale. Kommunen borde kanske uppmu...