• Bostadsbristen blir allt värre, utveckla Alebacken

  Den svåra bostadsbristen i Sverige är på väg förvärras ytterligare enligt Boverket. Ändå har bostadsfrågan lyst med sin frånvaro i valrörelsen. Kd i Ale vill lyfta in bostadsfrågan och utreda området runt Alebacken. Gärna tillsammans med en byggherredriven planprocess och Alebacken. Vi har trots allt Alebacken som är en välkänd turistmagnet. Kristdemokraterna vill göra hela området runt Alebacken till ett aktivitetscenter. Inom området bör det byggas terrasshus, ungdomsbostäder, en skate och ...

 • Älvängens utveckling

  De senaste veckorna har det varit debatt mellan Kjell-Åke Kjellberg och Jarl Karlsson om Älvängens utveckling. Vad händer med Älvängen frågar sig Kjell-Åke och Jarl har försökt förklara och försvara utvecklingen. Man kan verkligen ställa sig den frågan om hur det blivit som det blivit i Älvängen. Jag har inte träffat någon gammal eller nyinflyttad Älvängenbo som förstår eller tycker utvecklingen med ett döende centrum och ICA butikens flytt till norra Älvängen varit bra för samhället.

  ...

 • Dags att bygga ungdomsbostäder i Ale

  Var och hälsade på min son i Skövde, där han har flyttat in i en bra och billig lägenhet. Talade samtidigt med en Alebyggare, som menade att om två år kommer det in att byggas något nytt i Ale. Kan ju bara läsa i Alekuriren om alla frustrerade byggherrar som inte får bygga. Eller hur svårt det är för s, v, mp och ad har att planera byggandet.

  Kristdemokraterna kommer driva att Alebyggen bygger ungdomsbostäder under nästa mandatperiod. Det är bara att kopiera Skövde. I Ekedal byggs samm...

 • Anhörigstödet ska förbättras och utvecklas

  Omkring 1,3 miljoner vårdar eller stödjer en närstående i Sverige. Det innebär en besparing på 181 miljarder kronor till det svenska samhället varje år. Siffrorna kommer från Nationellt kompetenscentrum (NKA) som sedan länge har ett regeringsuppdrag att utveckla stöd till anhöriga som hjälper och vårdar sina närmaste. För att förstå den enorma besparingen kan man jämföra med att det motsvarar fyra års kostnad för försvaret eller fyra års kostnad för föräldraförsäkringen.

  Men anhörigvår...

 • Hur ska Ale utvecklas?

  För 10 år sedan så togs ett beslut om att Ale ska satsa på två orter, Nödinge och Älvängen. Orsaken var att detta skulle hjälpa till att behålla och utveckla den kommersiella servicen i dessa samhällen. Det är nog självklart för alla Alebor att vi inte kan ha köpcentra i alla samhällen men samtidigt så måste alla samhällen få ha tillgång till god kommunal service och åtminstone en viss kommersiell service. Tyvärr så används detta beslut om att satsa på Nödinge och Älvängen till att stoppa byg...

 • Roland Utbult besökte friskolor i Ale

 • Vitsippspriset 2018

  Vi säger grattis till Marie och Thomas som får ta emot 2018 års vitsippspris.

  Läs mer här

 • ”Fridhemgate”

  “Fridhemgate” ärendet visar vem som bestämmer i kommunen

  För några veckor sedan skrev jag en insändare och frågade vem bestämmer i Ale kommun? Om det då fanns något tvivel så visar hanteringen av Fridhem att den politiska ledningen har abdikerat och det är tjänstemännen som helt tagit över styrning och ledning av Ale.

  Under mina 25 år i politiken i Ale har jag inte varit med om en så märklig hantering av ett ärende. På nämndmötet informeras om att det finns ett förslag till besp...

 • Kristdemokraterna i VG

  Kristdemokraterna i Ale, Christer Mörlin och Tony Karlsson har varit på ett möte inför regionvalet. Föredragshållare var Gunilla Lindell, kristdemokratisk regionpolitiker från Lerum. Hon talade bl.a. om att det viktigast frågorna inför valet är att kapa vårdköerna, införa en äldreboendegaranti.

  När det gäller BB Det har inte gjorts en nationell översyn av förlossningsvården på 70 år. I stället arbetar 21 olika landsting med att hantera vården var för sig. På nationell nivå har Kristdem...