• Kristdemokraternas förhållningssätt i en ny parlamentarisk situation

  Vänner,

  Detta blir ett långt inlägg, men ämnet rymmer många nyanser och kräver utrymme. Jag väljer att tala till er i detta forum, i syfte att få det utrymme som behövs för att förklara våra tankar, innan jag ger de intervjuer som säkerligen kommer att följa.

  Den 11 januari förändrades Sveriges politiska landskap i grunden. Alliansen, det samarbetsprojekt mellan Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna som funnits sedan 2004 och som regerade landet mellan 20...

 • Årsmöte i Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna i Ale har hållit sitt årsmöte. Till styrelsen valdes ordförande Sune Rydén, v. ordförande Ingvar Arvidsson,kassör Göran Svensson. Till sekreterare för mötet Mona-Lisa Sundeen.

  Kristdemokraterna hade sedan en lång diskussion om alla turer runt ridhuset på Jennylund men mötet landade i att fortsätta byggnationen var det enda seriösa alternativet, även om hanteringen av ärendet är mycket frustrerande och inte får hända igen . Inbjuden talare var Larry Söder, riksdagsleda...

 • Alebyggen ska inte säljas!

  Sälj Alebyggen utropar Aledemokraterna i sina annonser i Alekuriren senaste veckorna. 1500 miljoner ska frigöras för att satsas på skolan. Det kan ju först låta lockande men är en riktigt ogenomtänkt idé som Kristdemokraterna inte stödjer. Annonserna i Alekuriren har orsakat stor oro bland personal och bland boende i Alebyggens lägenheter. Visst kan man förstå att det kliar i fingrarna på vissa politiker att få pengar att spendera. Men det är en felaktig tanke att Ale kommun skulle avhända si...

 • Dags att bryta den svenska ensamheten

  13 procent av svenskarna har ingen nära vän som de kan prata med om vad som helst, enligt SCB. Det innebär att i Ale kommun bor närmare 4000 personer som saknar en nära vän. Den ofrivilliga ensamheten är ett samhällsproblem som slår brett, drabbar i alla åldrar, alla samhällsklasser, stad som landsbygd. Men kanske drabbar ensamheten äldre och barn allra värst. Var tredje person över 85 år uppgav ensamhet och var sjätte var socialt isolerad senast SCB mätte, och det medför också hälsoproblem f...

 • Bostadsbristen blir allt värre, utveckla Alebacken

  Den svåra bostadsbristen i Sverige är på väg förvärras ytterligare enligt Boverket. Ändå har bostadsfrågan lyst med sin frånvaro i valrörelsen. Kd i Ale vill lyfta in bostadsfrågan och utreda området runt Alebacken. Gärna tillsammans med en byggherredriven planprocess och Alebacken. Vi har trots allt Alebacken som är en välkänd turistmagnet. Kristdemokraterna vill göra hela området runt Alebacken till ett aktivitetscenter. Inom området bör det byggas terrasshus, ungdomsbostäder, en skate och ...

 • Älvängens utveckling

  De senaste veckorna har det varit debatt mellan Kjell-Åke Kjellberg och Jarl Karlsson om Älvängens utveckling. Vad händer med Älvängen frågar sig Kjell-Åke och Jarl har försökt förklara och försvara utvecklingen. Man kan verkligen ställa sig den frågan om hur det blivit som det blivit i Älvängen. Jag har inte träffat någon gammal eller nyinflyttad Älvängenbo som förstår eller tycker utvecklingen med ett döende centrum och ICA butikens flytt till norra Älvängen varit bra för samhället.

  ...

 • Dags att bygga ungdomsbostäder i Ale

  Var och hälsade på min son i Skövde, där han har flyttat in i en bra och billig lägenhet. Talade samtidigt med en Alebyggare, som menade att om två år kommer det in att byggas något nytt i Ale. Kan ju bara läsa i Alekuriren om alla frustrerade byggherrar som inte får bygga. Eller hur svårt det är för s, v, mp och ad har att planera byggandet.

  Kristdemokraterna kommer driva att Alebyggen bygger ungdomsbostäder under nästa mandatperiod. Det är bara att kopiera Skövde. I Ekedal byggs samm...

 • Anhörigstödet ska förbättras och utvecklas

  Omkring 1,3 miljoner vårdar eller stödjer en närstående i Sverige. Det innebär en besparing på 181 miljarder kronor till det svenska samhället varje år. Siffrorna kommer från Nationellt kompetenscentrum (NKA) som sedan länge har ett regeringsuppdrag att utveckla stöd till anhöriga som hjälper och vårdar sina närmaste. För att förstå den enorma besparingen kan man jämföra med att det motsvarar fyra års kostnad för försvaret eller fyra års kostnad för föräldraförsäkringen.

  Men anhörigvår...

 • Hur ska Ale utvecklas?

  För 10 år sedan så togs ett beslut om att Ale ska satsa på två orter, Nödinge och Älvängen. Orsaken var att detta skulle hjälpa till att behålla och utveckla den kommersiella servicen i dessa samhällen. Det är nog självklart för alla Alebor att vi inte kan ha köpcentra i alla samhällen men samtidigt så måste alla samhällen få ha tillgång till god kommunal service och åtminstone en viss kommersiell service. Tyvärr så används detta beslut om att satsa på Nödinge och Älvängen till att stoppa byg...