• Multiarena för spontanidrott

    Nu kommer Ale kommuns första multiarena. Älvängens IK har erhållit pengar för en upprustning av området runt Älvevi och där ingår en multiarena. (mer…)

  • Var får man bo i miljöpartiets och vänsterpartiets Ale?

    I förra veckans Alekuriren förfasar sig miljö och vänsterpartiet över att det finns en samsyn om byggnation på landsbygden i den kommande översiktsplanen. Miljöpartiet fortsätter sin kamp för att hindra människor att bosätta sig där man vill och nu har tydligen även vänsterpartiet anslutit sig till den kampen. (mer…)