• Kristdemokraterna, ett offer för valmygel

  Välkomna till Sverige i september nästa år, alla internationella valobservatörer från OSSE. Här är valfusket på kommunal nivå förhållandevis utbrett och metoden går under namnet ”valkretsindelning”. Läs hela artikeln från expressen.se här.

   

 • Vårstämma med David Lega

  Matilda, David och Conny

  David Lega, kristdemokrater gör skillnad i Sverige. Kristdemokraterna har varit med och genomfört många viktiga beslut som skapat frihet i människors vardag under våra år i regeringen. Vi kristdemokrater har all anledning att sträcka på oss, vi har gjort skillnad i svensk politik. Här är ett axplock av saker vi genomfört.

  • Sänkt inkomstskatt för alla som jobbar • Sänkt skatt för pensionärer • Höjd grun...

 • Distriktsstämma

  Pernilla Gunter, Sune Rydén och Monica Selin

  Idag den 23 mars hölls distriktsstämman för Kristdemokraterna Västra Götaland, Norra i Ale Gymnasium. Under stämman hölls provval till EU-parlamentslistan. Riksdagsledamot Penilla Gunter informerade om aktuell rikspolitik och Regionråd Monica Selin talade om aktuella sjukvårdsfrågor.

 • Årsmöte 2013

  Kristdemokraterna i Ale höll sitt årsmöte på Backaviks äldreboende. Som inbjuden gäst och talare kom Benny Strandberg, kristdemokraternas regionledamot från Kungälv. Benny talade utifrån att kristdemokraterna kan, vill och vågar. Han talade om kristdemokraternas regionpolitik, att kristdemokraterna inte är ett litet parti, utan en förutsättning för alliansen. Kristdemokraterna har lagt ett budgetförslag med namnet ”se människan” och har en annan syn på människovärde i politiken. Benny...

 • Multiarena för spontanidrott

  Nu kommer Ale kommuns första multiarena. Älvängens IK har erhållit pengar för en upprustning av området runt Älvevi och där ingår en multiarena. (mer…)

 • Var får man bo i miljöpartiets och vänsterpartiets Ale?

  I förra veckans Alekuriren förfasar sig miljö och vänsterpartiet över att det finns en samsyn om byggnation på landsbygden i den kommande översiktsplanen. Miljöpartiet fortsätter sin kamp för att hindra människor att bosätta sig där man vill och nu har tydligen även vänsterpartiet anslutit sig till den kampen. (mer…)