• Angående tillägg till förslag kring Kommunala Funktionshinderrådet

    Vi i Kristdemokraterna har eftersträvat större representation för olika föreningar med olika funktionshinder och med hjälp av det tilläggsförslag, i kombination med de sedan tidigare beslutade förmötena, blir samtliga föreningar representerade under året och får större möjlighet till insyn än tidigare. Det blir även fler föreningar representerade vid varje enskilt möte i rådet än tidigare. Vår förhoppning är därmed att alla organisationer för funktionshindrade ska känna sig delaktiga i rådet och bidra med sina infallsvinklar och funderingar.

    Därför yrkade jag bifall och röstade Ja till förslaget i sin helhet med detta tillägg.