• Kristdemokraternas lista till kommunfullmäktigevalet

  Årsmötet fastslog följande lista till det stundande valet till kommunfullmäktige:
  1. Fredrik Johannesson, 34, ekonom
  2. Barbara Struglics-Bogs, 56, socialpedagog och diakon
  3. Jon Rickardsson, 40, egen företagare
  4. Åsa Dencker, 68, sekreterare
  5. Anita Bäck, 71, distriktssköterska
  6. Karin Fuhlendorf, 60, egen företagare