• Vårdnadsbidraget ska finnas kvar!

    För oss Kristdemokrater är vårdnadsbidraget viktigt. Varje familj ska ha så bra valmöjligheter som möjligt att själva skapa en så bra tillvaro de kan. Vårdnadsbidraget är en möjlighet som är viktig att värna. Kostnaden för vårdnadsbidraget är dessutom mindre än vad det skulle kosta att anställa förskolepersonal att istället ta hand om de barn som nu stannar hemma med sina föräldrar. Kristdemokraterna, Moderaterna och Centern i Höganäs kommun är alla överens att behålla vårdnadsbidraget, och vi i Kristdemokraterna ställer inte upp på några förslag som innebär att vårdnadsbidraget tas bort.