• Ebba Busch Thor besökte Höganäs

    Ebba i Tivolihuset

     

    Ebba Busch Thor besökte Höganäs och talade vid ett öppet möte i Tivolihuset på kvällen 10 april. Ebba talade om vad hon ser som de viktigaste frågorna för henne själv att arbeta för om hon får en plats i EU-parlamentet i valet om en månad. Hon vill fokusera på att EU ska syssla med de frågor som hör hemma på EU-nivå och lämna nationella angelägenheter åt medlemsländerna och lämna det som familjer bäst bestämmer över själva åt familjerna. Hon vill jobba mot människohandeln inom EU och för att EU ska använda mer resurser till att bekämpa människohandeln och annan organiserad brottslighet. Dessutom förklarade Ebba vikten av att alla medlemsländer följer de regler som gäller inom unionen och hon vill jobba för att reglerna bättre ska följas.