• Vår nya styrelse

    Ny ordförande för Kristdemokraterna i Höganäs är Jon Rickardsson. Vice ordförande är fortsatt Fredrik Johannesson och övriga styrelseledamöter är Barbara Struglics-Bogs, Anita Bäck och Lennart Silén Alfredsson. Ersättare är Bertil Toreson och Inga-Maj Hult.
    Årsmötet tackade Irmeli Hermansson för hennes år som ordförande med en blomma.