• Birgitta Södertun kommer till Höganäs

    Birgitta_annons1

    Alla är välkomna att lyssa till Birgitta. Vi i Kristdemokraterna tror att Höganäs blir en bättre stad för våra familjer om de får möjlighet att nyttja en fullständig familjecentral.