• Gott Nytt År!

  Jag vill önska Dig ett Gott Nytt 2018.

  När vi summerar året som gått kan vi se att vårt arbete i kommunen varit värt mödan. Vi har antagit nya bostadsplaner i en takt som är unik för Upplands-Bro. Vi har betygsatts av företagarna på topplats i landet och sett många nya företag etablera sin verksamhet här med många nya arbetstillfällen.

  Vi utlovades kvartstrafik till Bro av SL vilket visade sig vara en riktig groda. Nu väntar vi på deras kompensation. I mars träffar vi Trafikverk...

 • Sista mötet i år!

  Igår hade vi tre beslutande möten.

  Det första som beslutades av kommunstyrelsens arbetsutskott gällde markanvisning av Villa Skoga fastigheten. Ett enigt beslut att direktanvisa fastigheten till företaget Villa Skoga AB som är under bildande. Verksamheten kommer att tillgodose den lokala företagsutveckling och hålla lokalerna tillgängliga för allmänheten, vilket varit avgörande för beslutet.

  Det andra beslutades i kommunstyrelsen, att godkänna EONS etablering av tankstation vid ...

 • Brev till regionpolischef och regeringen

  Begäran om ökad polisiär närvaro i Upplands-Bro

  Samtliga partier i Upplands-Bro kommunfullmäktige påkallar att ni skyndsamt tillser att polisen får den bemanning, organisation och styrning som krävs för att polisen fullgott ska klara uppdragen och för att stärka tryggheten i Upplands-Bro. 

  Polisen benämner centrala Bro som ett av de utpekade utsatta områdena i Sverige, där kriminella har en stor påverkan på lokalsamhället. Polischefen i Järfälla/Upplands-Bro beskriver i SvD att...

 • Kartan och verkligheten!

  När kartan visar en sjö och verkligheten ett berg är det bäst att förbereda för klättring.

  Tryggheten i framförallt bro centrala delar har formulerats av många på väldigt olika sätt. Därför bestämde vi oss för att bjuda in företagarna i Bro C till ett möte med gruppledarna för de koalitionssamverkande partierna. Vi träffades en vardagkväll för en vecka sedan. Även polisen och de kommunala trygghetsansvariga var med. Berättelserna från affärsidkarna var krassa och manade till åtgärder. ...