• Bra för väljarna!

    SD har av väljarna ett stort stöd. Det går inte att förneka! Men vad ska den makt de får användas till om det också blir valets mening.

    Att resterande partier med åttio procent i väljarstöd anser dem oförmögna att leda landet är förstås ett problem både för SD och deras väljare men också ett demokratiskt dilemma.

    För att få ledande positioner krävs förtroende dels av väljarna och dels från andra partier att samarbeta med. Det förtroendet bygger dels på förmåga att vilja/kunna sa...