• Hoten mot skolan!

  En panikåtgärd tros ligga bakom socialdemokratiska ministrars utspel att stoppa ”Välfärdsföretag”. De låga opinionssiffrorna för Sveriges största parti anses bero på fel debatt och nyhetsämnen. Den svenska välfärden är paradgrenen men utanför mediafokus. Därmed är alla medel tillåtna. Under mer än tjugofem år har friskolor blommat i landet med olika profileringar och erkänt goda resultat. Att det i många kommuner finns ett brett utbud av friskolor och mycket gott samarbete mellan de kommunala...

 • (S) har fått hybris!

  Nu ställer jag mig frågan: Är det det låga väljarstödet som fått (S) att i panik söka konfliktfrågor och nu hamnat i vänsterdiket med frågan om friskolornas existensberättigande?

  Förlorare är alla elever som har valt och framförallt de som vill kunna välja skolgång i någon annan skola än den kommunen beslutar. Som regel kommunalt driven och ligger närmast bostaden.

  Det är att skruva tiden tillbaka till åttiotalet! Den valfrihet som vunnits och har flera årtionden av goda jämföre...

 • Nationaldagsfirandet

  Mitt namn är Janne Stefanson och jag är vice ordförande i kommunstyrelsen. Jag flyttade hit 1977 första gången och 1984 andra gången. Jag har alltså levt större delen av mitt liv här. Jag kan förstå dom människor som tycker det är konstigt att jag fortsätter att hålla på BIF och GIF. Men något märkligt infinner sig med relationen till min uppväxtbygd med början i stadsdelen Brynäs på femtiotalet. Med lagom dovt filter framstår dåtid i bättre dager. Det var mer snö förr och varmare badvatten o...