• En idé om nytt Bro Centrum

    Villaägarna har tagit ett initiativ som lett till en tävling bland klass 7: orna i Broskolan under våren. Tävlingen gick ut på att några elever i de fyra parallellklasserna under givna förutsättningar fick ta fram förslag om nya byggnationer i ett framtida centrum. En vinnare utsågs i juni och presenterades tillsammans med hela upplägget i Almedalen på torsdagens seminarium, anordnat av Veidekke.

    Panelen företräddes av initiativtagarna, Villaägarna, KTH, Veidekke och därtill inbjudna k...