• Äldre

  Människovärdesprincipen är grunden för vår politik. Därför har Kristdemokraterna jobbat med äldrefrågor och seniorpolitik mer genomarbetat än något annat parti. Att åldras är en del av livet och vårt Järfälla skall byggas för att förstå och underlätta vardagen oavsett vilket födelseår du har. Får vi ditt förtroende att styra Järfälla så lovar vi att ta tillvara seniorers kompetens och livserfarenhet när vi utvecklar vår kommun. Du skall vara medskapande i samhällsutvecklingen.

  Vi vill att:
  – Äldreboendegaranti: Alla över 85 år ska ha rätt till en äldreboendeplats.
  – Höjda vitesbelopp när kommunerna inte klarar att leverera särskilt boende i tid.
  – Nationellt ansvar för sjukvården, avskaffa landstingens ansvar.
  – Kommunala upphandlingar och uppföljning av såväl omsorg, mat samt övriga kommunala upphandlingar ska förstärkas personellt för säkerhet och kvalitet.
  – Utveckla hemtjänsten för att motverka ensamhet
  -Upptäcka tidiga tecken på sjukdom och demens.
  – Starta en frivilligcentral för att samordna insatser från civilsamhället.
  – Använda seniorens tv för direktkontakt med barn vänner och barnbarn.
  – Fördjupa arbetet med värdighet i vård och omsorg.
  – Bygg trygghetsboende och äldreboende med hemkänsla och sinnenas trädgård.
  – Utbilda hemtjänsten i trygghetsskapande arbete.