• Stadsbyggnad

    Vi kristdemokrater vill se ett stadsbyggnadsarbete som är anpassat till människan. Det betyder tryggt, varierat, anpassat till platsen, och med närhet till natur och friluftsliv. Det innebär också att områden ska vara tillgängliga för alla, även sådana med funktionsvariationer. Vårt ansvar för kommande generationer innefattar att bygga med långsiktig kvalitet och hållbarhet. Vi vänder oss därför emot snabba och kortsiktiga förändringsprojekt.

    Förskolor, skolor samt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning ska finnas med tidigt i planarbetet.