• Näringsliv

  Ett starkt företagande är en garant för nya arbetstillfällen och ett ökat välstånd. Det privata näringslivet och enskilda människors innovationer är och kommer alltid att vara grunden för Järfällas tillväxt. Kristdemokraterna vill förbättra företagsklimatet bland annat genom en konkurrenskraftig beskattning, minskat regelkrångel och sänkta avgifter för företagen. Vår kommun har en spännande blandning av företag. Större exportföretag och start-up företag tillsammans med stabila småföretag som hittat sin marknad lokalt erbjuder arbetstillfällen och service till Järfällaborna.

  • Direktlinje för företag ska ge snabb service och snabba beslut.
  Det ska vara lätt att starta och driva företag i Järfälla.
  • Minska kommunens regelkrångel.
  • Planera och bygg Järfälla lättillgängligt för näringslivets transporter och Järfällaborna
  • Bilda ett bolag/organisation som arbetar med uthyrning av kommunens och JHAB´s kommersiella och förenings lokaler för att säkerställa tillgång till lokaler.
  • Utveckla en handlingsplan för att stödja och utveckla nya Tech och KKN företag.
  • SFI med företagarfokus
  • Upphandlingsenheten i Järfälla skall arbeta för att vara relevant för Järfällaföretagen.
  • Upphandlingar i vård och omsorg ska ges bättre förutsättningar.
  • Kommunal verksamhet som kan göras bättre av näringslivet ska upphandlas.