• Miljö

  Kristdemokraternas miljöpolitik utgår från förvaltarskapsprincipen som innebär att vår generation ska lämna ett miljövänligare Järfälla till nästa generation. Med dagens politik ökar klimatpåverkan i vårt land. Tillverkningen av stål och betong står för en stor del av utsläppen av koldioxid. I vår kommun byggs nästa alla nya byggnader av stål och betong. Vårt alternativ är att bygga i trä. Tekniken att bygga flerfamiljshus har utvecklats snabbt och idag är byggnader i trä ett konkurrenskraftigt miljövänligt alternativ som dessutom ger bättre inomhusklimat. KD vill stadsplanera med miljövänlig teknik som är på väg in på marknaden inte för den teknik som är på väg ut. Maten som serveras i skolor förskolor och på omsorgsboenden ska vara närproducerad. En kort väg från jord till bord säkerställer färsk och näringsrik mat. Även vatten är en av våra viktigaste livsmedel och en förutsättningen för överlevnad. Görvälns vattenverk ligger i Järfälla och vi har ett särskilt ansvar för vården av vattenkvalitet och säkerheten vid vårt vattenverk.

  – Bygg alla nya byggnader med solceller, avskaffa skatten på solel.
  – Avskaffa importtullen på solceller.
  – Planera alla nya bostadsområden för att ladda elbilen nattetid.
  – Bygg giftfritt i trä för klimatet och hälsan.
  – Närodlad giftfri mat i Järfällas skolor och omsorgsverksamheter.
  – Vårda vattenkvalitet i Mälaren och andra vattendrag i Järfälla.
  – Tillgängliggör Järfällas Mälarkust.