• Stöd och omsorg

    Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och erbjudas utifrån den enskilde med hänsyn till dennes själsliga, andliga och materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av boendeformer. Vi behöver också utförare i såväl privat som offentlig regi.

    Människovärdet beror inte på åldern eller den egna förmågan. Äldreomsorgen ska därför präglas av trygghet, värdighet och delaktighet, och vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov. Människan är omsorgens mittpunkt, och möjligheten till inflytande och valfrihet ska därför vara stort. Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda relationer och ett gott samarbete med anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter.