KD tredubblade sina mandat – Tack för din röst!

Kristdemokraterna i Knivsta kan med stor glädje berätta att vi i detta val ökade med hela 84 procent jämfört med förra valet. Detta innebär två till platser i kommunfullmäktige och en större möjlighet att föra fram vår politik.

Totalt fick vi 8,62 procent av rösterna i kommunen vilket gör oss både stolta och fulla av tillförsikt inför framtiden.

Vi vill nu tacka våra väljare för att ni lade er röst på oss. Vi har under hela valrörelsen arbetat hårt med att lyfta våra viktigaste frågor för Knivstaborna och upplever nu ett starkt stöd för vår politik.

Prioriterade frågor för KD

Några av våra mest prioriterade frågor är att minska de stora barngrupperna i förskolan, men också att stärka resurserna i skolan, minska fritidsgrupperna och skapa förutsättningar för en meningsfull sysselsättning för våra ungdomar.

Vi vill även arbeta för att fler Knivstabor ska ha en möjlighet att arbeta på hemmaplan genom ett stärkt näringsliv, minska krånglet för pendlare och boende på landsbygden och tycker att det är viktigt att Knivsta som ort får växa i en lagom takt.

Våra ledamöter i fullmäktige

De tre som nu får en plats i fullmäktige är Björn-Owe Björk, gruppledare, Per Lindström, ordförande och Caroline Densjö, ersättare i styrelsen. De kommer att arbeta hårt för sina särskilda hjärtefrågor men även övriga områden som vi vill uppnå och som du kan läsa mer om här.

Extra roligt är också att vi i dag har så många aktiva medlemmar vilket gör att vi har en möjlighet att nå ut på ett bra sätt med vår politik – där idag drygt 40 personer är engagerade i partiet.

Förhandlingar pågår

Vi förhandlar just nu med andra partier för att få en så bra utdelning som möjligt av våra tre mandat. Vi lovar dig att göra allt vi kan för att vår politik ska få gehör.

Stort TACK!


KD Knivsta ökade stort i valet – Tack för din insats

Efter ett spännande kommunval står det klart att KD i Knivsta tredubblade sina mandat: från ett till tre. Totalt fick vi 8,6 procent av rösterna vilket är en ökning med hela 84 procent jämfört med valet 2010. Detta hade inte varit möjligt utan medlemmarnas insatser.

Flera månaders hårt arbete från den växande lokalavdelningen har gett den utdelning vi hoppades på. Minst tre mandat var målet och det har vi nu uppnått.

Ett fång med blommor. Foto: www.fotoakuten.se

På landstingsnivå gick det ännu bättre, här fick KD 9 procent av rösterna enligt det preliminära resultatet och är därmed den överlägset bästa KD-kommunen i Uppsala län.

Vi vill nu säga TACK till alla er som på olika sätt varit med och jobbat fram dessa framgångar. Ni har delat ut material i brevlådor, satt upp affischer, knackat dörrar, stått på perronger tidiga morgnar, deltagit i debatter, skrivit olika insändare och pratat politik med vänner och bekanta. Er insats har gjort stor skillnad!

Det som varit extra roligt under denna valrörelse är också att vi numera har så många aktiva medlemmar vilket gjort att vi kunnat arbeta på ett effektivt sätt med en mängd olika kanaler och aktiviteter.

Vi går nu in i en ny fas där Kristdemokraterna förhandlar med andra partier för att få en maximal utdelning på våra tre mandat. Där lovar vi att jobba hårt för att våra viktigaste frågor ska få gehör.

Än en gång ett stort TACK!

Lokalavdelningen, KD Knivsta


Per Lindström, kandidat nr 2

Per är 44 år, IT-konsult och delägare i ett företag med 60 anställda där han sitter i styrelsen. Han är också förtroendevald i Knivsta pastorat sedan 2004 där utvecklingen har vänt från en nedåtgående ekonomisk spiral till en situation där kyrkan numera är en av kommunens största arbetsgivare. Sedan år 2001 bor Per i Alsike med fru och tre barn. Per sitter i kommunstyrelsen sedan förra året.

Per Lindström

Per Lindström , tvåa på kommunlistan.

Jag vill:

•  Ge barn och familjer de bästa möjliga förutsättningarna till ett gott liv.

•  Att Knivsta ska växa vidare i lagom takt och på ett förnuftigt vis.

•  Att den kommunala ekonomin sköts på ett  hållbart sätt utan onödiga utsvävningar.

•  Att det utvecklas bra boendeformer i Knivsta för de äldre.

 


Caroline Densjö, kandidat nr 3

Caroline är 40 år och arbetar som behandlingspedagog på en akutpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Stockholm. Hon flyttade från Stockholm till Knivsta kommun 2002 och bor numera i Alsike med sin make och tre barn. I dag sitter Caroline som ersättare i socialnämnden.

Caroline Densjö

Caroline Densjö, trea på kommunlistan.

Jag vill:

  Arbeta för att barn och unga i kommunen ska känna att deras fritid känns meningsfull och utvecklande.

•  Ha fler vuxna i skolan som har tid att se och bygga relationer med eleverna.

•  Underlätta för familjer som jag anser är samhällets fundament.

•  Arbeta för att minska barngruppernas storlek.


Hur vill du leva och bo?

bo

Vi vill ha en hållbar utveckling av Knivsta med omsorg om dagens småstad och landsbygd.

Vi vill ha ett levande Knivsta som präglas av både småstadskaraktär och landsbygd. Knivsta ska växa men med måtta. Nya områden bör planeras i etapper med hänsyn till de som redan bor i samhället.

Knivsta kommun har i dag 15 000 invånare. Enligt vår vision för Knivsta ska kommunen växa långsammare och mer genomtänkt än vad vissa planer anger. Vår ambition är att vi blir uppemot 20 000 invånare år 2025. För att detta ska vara möjligt måste det ske på ett hållbart sätt.

  Nya stadsdelar och bostadsområden ska byggas i samklang med infrastruktur och social service. För att trivsamheten ska kunna bevaras bör grön- och parkområden byggas in i de nya områdena, som inte får bli för storskaliga.

  Boende på landsbygden ska slippa tvingas in i dyra kommunaliseringar av VA och vägar.

  Bristen på billiga bostäder gör att många unga måste söka boende på annan ort eller bor kvar hos föräldrarna. Vi vill därför satsa på fler ungdomsboenden med låga hyror.

  Vi vill även stödja kommunens föreningar och ge dem bättre förutsättningar för att ordna bra aktiviteter. I närtid vill vi dessutom bygga en sporthall intill Hälsohuset och en isyta liksom en ungdomsgård i Alsike.

Tycker du som oss?

Lägg en röst på Kristdemokraterna den 14 september!