• Emil Torstensson – vald till vice ordf, hälso- och sjukvårdsnämnden

    Emil Torstensson är tilltänkt som vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden för mandatperioden 2023-2026. ”Primärvården måste vara den sammanhållande länken inom sjukvården i Kronoberg för att klara framtida utmaningar. Vi kristdemokrater vill bla se att antalet listade patienter per läkare ej bör vara fler än 1100 för att säkerställa såväl kontinuitet som goda arbetsvillkor vilket gynnar både patienter och medarbetar i längden”