• Patrik Åkesson

  Idag presenterar vi Patrik Åkesson som har blivit vald till ordförande för Ryssbygymnasiet. Ledamot i Smaland Airport samt Ledamot i Regionala utvecklingsnämnden.

 • Eva Johnsson

  Idag presenterar vi Eva Johnsson som har blivit vald till vice ordförande för Musik i syd. Ordförande för Musik i Kronoberg samt vice ordförande för kulturnämnden.
 • Anna Zelvin – vald till regionråd

  Anna Zelvin utses till Kristdemokraternas regionråd och kommer sitta som ordförande för personalutskottet kommande mandatperiod. ”- Jag vet med mig att rekrytering och bemanning kommer vara en av regionens främsta utmaningar. Detta gör det extra viktigt med en personaldialog om hur vi tillsammans ska lösa bemanningen utifrån de villkor vi har. Utan vår personal har vi inte mycket vård att erbjuda. Först och främst måste vi ha personal som trivs och som ges goda förutsättningar för att kunna b...

 • Emil Torstensson – vald till vice ordf, hälso- och sjukvårdsnämnden

  Emil Torstensson är tilltänkt som vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden för mandatperioden 2023-2026. ”Primärvården måste vara den sammanhållande länken inom sjukvården i Kronoberg för att klara framtida utmaningar. Vi kristdemokrater vill bla se att antalet listade patienter per läkare ej bör vara fler än 1100 för att säkerställa såväl kontinuitet som goda arbetsvillkor vilket gynnar både patienter och medarbetar i längden”