• Alliansens klargörande: Ispisten ska åtgärdas

  Ispisten ska åtgärdas, men vi kan inte föregå processen, menar Alliansens gruppledare i sitt uttalande.

  Med anledning av diskussionen om bandyhall vill vi göra ett förtydligande om vårt ställningstagande. Oppositionen lyfte frågan om att redan nu ta ställning till byggandet av en bandyhall. Vi tycker att det är att föregå processen. Flera stora och viktiga investeringar behöver göras i kommunen inom en snar framtid. Det handlar om ett behov av fler idrottsanläggningar men framförallt s...

 • Bättre för barn och familjer

  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill: • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn. • Förbättra stöd...

 • Djupt svek mot barnen

  MVT debattartikel Den förstärkta vårdgarantin måste återinföras för att säkerställa att barn och unga med psykisk ohälsa får hjälp i tid, skriver Madeléne Gyllenhammar (KD).

  En av de bästa förutsättningar som vi kan ge till våra barn är att se till att barn- och ungdomshälsovården fungerar. I dag är det inte ett enda landsting där barn och föräldrar kan vara trygga med att få hjälp i tid.

  Psykisk ohälsa bland barn och unga har blivit så vanligt att det numera är ett av vår tids ...