• Joacim Wäppling är vår kultur- och fritidspolitiske talesperson i Kristdemokraterna Sörmland

  Vår presentation av talespersoner för KD Sörmland fortsätter med Joacim Wäppling.
  Joacim Wäppling är vår kultur- och fritidspolitiske talesperson i Kristdemokraterna Sörmland.
  Kultur och idrott kan båda ses som friskvård. Då det ena medför rörelse för individen och det andra någon form av upplevelse.
  Joacim är 54 år och uppväxt i Västerås. I sena tonåren flyttade han till Gotland och sen tillbaka till fastlandet och Sörmland 2007. Joacim bor i Bettna och är gift med Jenny. De har fyra barn i åldrarna 11 till 25 år. Som alla barn har även Joacims barn varit aktiva inom idrott och kultur. Det har varit fotboll, cykling och körsång/musikal.
  Joacim är väl medveten om vad det innebär att vara såväl fotbollsförälder som kulturförälder med det ansvar som följer.
  Idrotten har alltid fått ett stort utrymme inom politiken och det är en möjlighet för ungdomars utveckling, både som utövare och ledare.
  Kulturen finns även den, men i en mer bortglömd tillvaro. Inom kulturen finns många utövare inom musik/opera, teater, dans, konst och muséer. Kulturen har många genrer med både utövare och publik. Detta är för många självklart, men när det talas om pengar så är det ofta kulturen som får stå tillbaka. Detta är olyckligt, men svårt att motivera, varför man ska satsa på kulturen då kommuner och regioner ska spara.
  Både kultur och fritid är viktiga för den svenska folkhälsan. Kulturen jobbar med människors värden och livsvillkor och fritiden/idrotten, liksom kulturen, ser till människans hälsa och välmående.
  Vill du komma i kontakt med mig, maila mig gärna på: joacim.vappling@regionsormland.se