• Kristdemokraterna i Sörmland har partidistriktsårsmöte, lördagen den 16 mars

  Kallelse

  Härmed kallas du som ombud för din partiavdelning eller som ledamot i partidistriktets styrelse till Vårstämma för Kristdemokraterna Sörmland

  Tid:           lördag den 16 mars 2024 kl. 09.30-16.00

  Plats: Munktell Science Park, Portgatan 3 I Eskilstuna

  Mötet sker endast fysiskt, ingen digital utsändning kommer ske.

  Anmälan: Anmäl er senast måndag den 11 mars för att kunna få lunch på plats. Meddela också ev specialkost och vegetarisk kost. Anmälan sker till joakim.widell@kristdemokraterna.se alt 070–2668036

  Program

  • 9:30 Registrering och fika
  • 9:55 Välkomstord av Tony Meshko, Eskilstunas partiavdelnings ordförande samt av partidistriktets ordförande Ulf Rosén
  • 10:00 Hälsning via länk från Partiledare Ebba Busch
  • 10:20 Tal av Riksdagsledamot Lili André
  • Förhandlingar 11.20-12.30
  • Lunch 12:30-13:30 på plats i Munktell Science Park
  • Förhandlingar 13:30-15:30
  • Avslutning ca 15:30 fika

  Riksdagsledamot Lili André

  Ersättare i Näringsutskottet, leder referensgruppen i samhällsbyggnadskommittén kring kompetensförsörjning.

  Dagordning för Partidistriktsårsmöte den 16 mars 2024

  1. Partidistriktsårsmötets öppnande. Årsmötet öppnas av partidistriktsordförande Ulf Rosén
  2. Val av funktionärer vid det ordinarie partidistriktsårsmötet

  (a) Val av mötesordförande

  (b) Val av vice mötesordförande

  (c)  Val av mötessekreterare

  (d) Val av rösträknare

  (e) Val av protokolljusterare, att jämte ordförande justera dagens protokoll

  (f)  Val av pressreferent

  1. Godkännande av kallelse Kallelse och handlingar gick ut via mail fred. 1 mars
  2. Fastställande av föredragningslista och arbetsordning
  3. Fastställande av röstlängd
  4. Partidistriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
  5. Revisorernas berättelse
  6. Fråga om ansvarsfrihet för partidistriktsstyrelsen
  7. Fastställande av antalet ledamöter i partidistriktsstyrelsen
  8. Val av ordförande och vice ordföranden fr distriktet
  9. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelse
  10. Val av ersättare i distriktsstyrelse
  11. Val av val och kampanjledar
  12. Val av två revisorer och ersättare till dessa
  13. Val av valberedning inför val 2025
  14. Fastställande av arbetsordning för förberedelse av val till valberedning 2026
  15. Val av 8 ombud till rikstinget och lika många ersättare
  16. Val av två ombud till partifullmäktige och två ersättare
  17. Motionsbehandling
  18. Övriga förslag från partidistriktsstyrelsen
  19. Vårstämman avslutas

  Varmt välkomna alla medlemmar

  Önskar ni få del av övriga årsmöteshandlingar, kontakta undertecknad

  Med Vänliga Hälsningar

  Joakim Widell
  Ombudsman
  Kristdemokraterna Sörmland
  mobil: +46-70 266 80 36
  joakim.widell@kristdemokraterna.se