• Vår talesperson inom utrikespolitik och EU-frågor Joakim Widell

  Sörmlands kristdemokrater har talespersoner inom många viktiga politikområden, och nu här kommer vår talesperson i utrikespolitik och EU-frågor Joakim Widell.

  Han är Sörmlands ombudsman sedan 2021 och är också politisk sekreterare i Eskilstuna. Joakim kommer från Västerås, är 56 år och har en son på 21 år. Joakim har ett mycket stort historiskt intresse och läser mycket, är väl insatt i samhällsfrågor och omvärlden, vilket gör honom perfekt som talesperson i Utrikes och EU-fråg...

 • Hälsning från vår nya partisekreterare Liza-Maria Norlin

  Partivänner Vi möttes nyligen på KD-dagarna och jag slogs av det engagemang som rörelsen har. Aldrig tidigare har Kristdemokraterna haft större avtryck i svensk politik. Det är ett fint och stort ansvar.Inom alla våra sakpolitiska områden har vi påbörjat arbetet och levererar redan nu på flera av våra vallöften. Låt oss hjälpas åt att berätta om vad som görs.✔️ Vi sänker nu reduktionsplikten för drivmedel till 6 procent, vilket kommer att underlätta hushållens ekonomi.✔️ Vi dubblar antal...
 • Vår familjepolitiske talesperson Miriam Tinglöf presenteras

  Sörmlands kristdemokrater har talespersoner inom många viktiga politikområden, vi kommer presentera dem här löpande och först ut är vår familjepolitiske talesperson Miriam Tinglöf från Vagnhärad i Trosa kommun. Miriam är 43 år, tvåbarnsmor och jobbar med Administration/HR i Svenska kyrkan i Järna Min viktigaste fråga: Jag ser ett samhälle där individualismen för väldigt många har bidragit till ensamhet, otrygghet och rotlöshet. Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt de senaste åren. E...
 • Partidistriktsårsmöte/ Vårstämma 18 mars 2023

  Kristdemokraterna i Sörmland håller vårstämma och årsmöte:

  Härmed kallas du som ombud för din partiavdelning eller som ledamot i partidistriktets styrelse till Vårstämma för Kristdemokraterna Sörmland

  Tid:           lördag den 18 mars 2023 kl. 09.30-16.00

  Plats: Trosa kvarn, Östra Långgatan 87, Trosa

  Mötet sker endast fysiskt, ingen digital utsändning kommer ske.

  Anmälan: Anmäl er senast måndag den 13 mars för att kunna få lunch på plats. Meddela också ev sp...

 • En levande kultur och lärande för livet

  KULTUREN BERIKAR MÄNNISKAN OCH ÖKAR LIVSKVALITETEN

  Landstinget har en viktig uppgift när det gäller att skapa en levande kultur i länet. De som bor i vårt vackra landskap ska ha god tillgång till konst, musik, teater, naturupplevelser och en utbildning som motiverar till lärande för livet.

  Kulturen är en avgörande del i människors liv. Genom kulturen kan människor mötas, utvecklas och finna mening i tillvaron. Forskning visar att kulturella upplevelser även gör människor fysiskt...

 • Vård när själen blir sjuk

  SJUKVÅRDEN SKA BRY SIG OM BÅDE FYSISKA OCH PSYKISKA ÅKOMMOR

  En människa är så mycket mer än sin fysiska kropp. Ibland blir själen sjuk och behöver vård. Men fortfarande står tabun, skam och skuld i vägen för att människor ska få den vård som krävs, och i tid.

  Sjukvårdens uppgift måste vara att se hela människan, inte bara de fysiska åkommorna. Vården måste bli bättre på att förebygga såväl psykisk som fysisk ohälsa.

  Många drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa. Ande...

 • Sjukhusvården måste förstatligas

  En av de viktigaste principerna för svensk hälso- och sjukvård är att befolkningen ska få vård på lika villkor. Trots det visar data från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, på oförsvarliga skillnader mellan olika landsting när det gäller medicinska resultat, tillgänglighet, följsamhet till nationella riktlinjer, läkemedelsanvändning, bemötande med mera. 3

  Fakta visar att vården i Sverige inte är jämlik. I stället skiljer den sig åt beroende på var i landet man bor. Samtidigt finns d...

 • Ökat inflytande för patienten inom psykiatrisk vård

  PRESSMEDDELANDE

  Ännu ett förslag från KD har bifallits i Regionfullmäktige. Denna gång handlar det om att ge patienten ökat inflytande inom den psykiatriska vården, genom att patienten ges möjlighet att kunna skriva in sig själv.

  ”Behovet av personcentrerad vård är stort inom psykiatrin och mer av självbestämmande är nödvändigt”, säger Marie-Louise Forslund Mustaniemi, gruppledare i KD.

  ”Det här är ett förslag som kan få stor betydelse för den som har en kronisk psykiatrisk diag...

 • Patienten i centrum-inte i väntrum

  KD, L och M har lagt en gemensam budget för Sörmland 2019, med löften om framtidens hälso- och sjukvård. Vi vill ha fler seniormottagningar, husläkare i primärvården, vårdval och satsa på vårdnära service för att avlasta vårdpersonalen. Köerna ska bort och beroendet av hyrpersonal också.

  Läs hela budgeten här

 • Arbeta för KD Sörmland

  För närvarande finns inga vakanta tjänster att söka.