• Årsmöte & Vårstämma 26 mars 2022

  Kristdemokraterna i Sörmland håller vårstämma och årsmöte:

  Lördagen den 26 mars 2022 Stadshuset Eskilstuna, Kommunfullmäktigesalen

  Inbjudan och information till berörda skickas ut senast två veckor innan per epost.

  / Susanne Henning Aihonen, Tf Ordförande KD Sörmland

 • En levande kultur och lärande för livet

  KULTUREN BERIKAR MÄNNISKAN OCH ÖKAR LIVSKVALITETEN

  Landstinget har en viktig uppgift när det gäller att skapa en levande kultur i länet. De som bor i vårt vackra landskap ska ha god tillgång till konst, musik, teater, naturupplevelser och en utbildning som motiverar till lärande för livet.

  Kulturen är en avgörande del i människors liv. Genom kulturen kan människor mötas, utvecklas och finna mening i tillvaron. Forskning visar att kulturella upplevelser även gör människor fysiskt...

 • Vård när själen blir sjuk

  SJUKVÅRDEN SKA BRY SIG OM BÅDE FYSISKA OCH PSYKISKA ÅKOMMOR

  En människa är så mycket mer än sin fysiska kropp. Ibland blir själen sjuk och behöver vård. Men fortfarande står tabun, skam och skuld i vägen för att människor ska få den vård som krävs, och i tid.

  Sjukvårdens uppgift måste vara att se hela människan, inte bara de fysiska åkommorna. Vården måste bli bättre på att förebygga såväl psykisk som fysisk ohälsa.

  Många drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa. Ande...

 • Sjukhusvården måste förstatligas

  En av de viktigaste principerna för svensk hälso- och sjukvård är att befolkningen ska få vård på lika villkor. Trots det visar data från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, på oförsvarliga skillnader mellan olika landsting när det gäller medicinska resultat, tillgänglighet, följsamhet till nationella riktlinjer, läkemedelsanvändning, bemötande med mera. 3

  Fakta visar att vården i Sverige inte är jämlik. I stället skiljer den sig åt beroende på var i landet man bor. Samtidigt finns d...

 • Ökat inflytande för patienten inom psykiatrisk vård

  PRESSMEDDELANDE

  Ännu ett förslag från KD har bifallits i Regionfullmäktige. Denna gång handlar det om att ge patienten ökat inflytande inom den psykiatriska vården, genom att patienten ges möjlighet att kunna skriva in sig själv.

  ”Behovet av personcentrerad vård är stort inom psykiatrin och mer av självbestämmande är nödvändigt”, säger Marie-Louise Forslund Mustaniemi, gruppledare i KD.

  ”Det här är ett förslag som kan få stor betydelse för den som har en kronisk psykiatrisk diag...

 • Patienten i centrum-inte i väntrum

  KD, L och M har lagt en gemensam budget för Sörmland 2019, med löften om framtidens hälso- och sjukvård. Vi vill ha fler seniormottagningar, husläkare i primärvården, vårdval och satsa på vårdnära service för att avlasta vårdpersonalen. Köerna ska bort och beroendet av hyrpersonal också.

  Läs hela budgeten här

 • Arbeta för KD Sörmland

  För närvarande finns inga vakanta tjänster att söka.

   

 • Acko Ankarberg Johansson – ordförande i riksdagens Socialutskott

  Acko Ankarberg Johansson, nybliven riksdagsledamot för KD och tidigare partisekreterare, har utsetts till ordförande för det viktiga Socialutskottet. – Hon är mycket lämpad att leda utskottets arbete, säger Andreas Carlson, gruppledare för KD i riksdagen. Acko Ankarberg Johansson var statens utredare av LOV- Lagen om valfrihetssystem, och har även varit kommunstyrelsens ordförande i Jönköping. Här är listan på Kristdemokraterna i utskotten: Arbetsmarknadsutskottet, AU: Sofia Damm Civilu...

 • Pia Steensland – riksdagsledamot för KD i Sörmland

  Pia Steensland, Strängnäs, var toppkandidat för KD Sörmland i valet och tar nu plats i riksdagen. Hon tackar alla som lagt sin röst på henne och Kristdemokraterna: – Det är med ödmjukhet, tacksamhet och glädje jag tar mig an uppdraget. Jag ska göra allt för att leva upp till förtroendet. Pia Steensland har utsetts till partiets talesperson i familjefrågor och frågor som rör LSS. Hon kommer även att företräda KD i Socialutskottet och Socialförsäkringsutskottet. – Jag kommer att arb...

 • Akut åtgärdspaket för böndernas situation i torkan

    Den extrema värmen och torkan har drabbat Sveriges lantbrukare hårt. Onsdagen den 1 augusti besökte Ebba Busch Thor tillsammans med Kristdemokraternas jordbrukspolitiske talesperson Magnus Oscarsson lantbrukaren Lars Gillberg på hans gård i Huddinge. I samband med besöket presenterade Kristdemokraterna förslag på fyra åtgärder som behöver komma till för att stötta Sveriges bönder.

   

  Säkra slakten

  Staten måste på kort sikt säkerställa att bönder...