• Politiker regionen

  Désirée Pethrus, Vårdutvecklingsregionråd

  Sedan februari 2021 är Désirée Pethrus regionråd i Stockholm. Hon är född 1959 och har två vuxna barn med familjer. Désirée har varit engagerad i Kristdemokraterna sedan lång tid tillbaka och innehaft uppdrag i både kommun, landsting och riksdag där hon arbetat med frågor om EU, arbetsmarknad och sociala frågor. Hon har tidigare varit förbundsordförande i Kristdemokraternas kvinnoförbund och har ett stort intresse för jämställdhetsfrågor. Som Vårdutvecklingsregionråd kommer hon att arbeta med bland annat äldresjukvård, cancerfrågor och vaccinationer. Désirée är socionom och har en bakgrund som bland annat sjukhuskurator och personalkonsulent.

  Som regionråd för Kristdemokraterna har Désirée ansvar för följande frågor:

  • Seniorvård (inkl. geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och hjälpmedel)
  • Kompetensförsörjning
  • Nivåstrukturering av sjukvården
  • Kunskapsstöd och kunskapsstyrning
  • Vårdprogram
  • Läkemedelsfrågor
  • Vårdens prioriteringar
  • Nationell cancerstrategi, regional cancerplan
  • Minskad antibiotikaanvändning
  • Läkemedelsstöd
  • Utvecklingen av regionens övergripande patientstyrningsförmåga

  Désirées övriga uppdrag:

  Ersättare i arbets- och personalutskottet

  Ordförande i samverkansnämnden Stockholm-Gotland

  Ordförande för ledningsgruppen för vård i samverkan Stockholms län

  Ledamot Kommunalförbundet avancerad strålbehandling

  Ledamot Nationella nämnden för högspecialiserad vård

  Ledamot Nationella screeningrådet

   

  Kristdemokraternas regionpolitiker 2018–2022

   

   

   

   

   

  Edvin Bernhardsson
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ersättare Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
  Vice ordförande Långtidsutredningen

  Fredrik Wallén
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ledamot Arvodesberedningen

  Ersättare Trafiknämnden
  Ersättare Tillväxt- och regionplanenämnden
  Ersättare Mälardalsrådet
  Ordförande Färdtjänstnämnden
  Ordförande Färdtjänstutskottet
  Ledamot Trygghetskommissionen

  Margaretha Åkerberg
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Ersättare Avtalsutskottet

  Jonatan Hedin
  Ledamot regionfullmäktige
  Vice ordförande Fastighets- och servicenämnden

  Samuel Klippfalk
  Ledamot regionfullmäktige
  Ordförande Seniorvårdsberedningen
  Ledamot Länsplane- och samhällsplaneringsutskottet
  Ersättare Regionstyrelsen
  Vice ordförande Produktionsutskottet

  Eva von Wowern
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ledamot Patientnämnden

  Ersättare Psykiatriberedningen

  Karl Henriksson
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ledamot Trafiknämnden
  Ledamot Tillgänglighets- och framkomlighetsberedningen
  Ledamot Mälardalsrådets styrelse

  Maria Fält
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden

  Ersättare Regionstyrelsen
  Vice ordförande i innovationsutskottet

  Ersättare Produktionsutskottet
  Vice ordförande Avtalsutskottet
  Ordförande Regionstyrelsens pensionärsråd

  Carl-Johan Schiller
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ledamot Tillväxt- och regionplanenämnden
  Ledamot i Folkhälsoberedningen

  Antonella Pirrone
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ersättare Mälardalsrådet
  Ersättare Färdtjänstnämnden
  Ersättare Trafiknämnden

  Aram El Khoury
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ersättare Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
  Vice ordförande Klimatberedningen

  Annette Hultåker
  Ersättare i tillväxt- och regionplanenämnden