• Politiker Landstinget

  Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte Peppare

  Ella Bohlin är Kristdemokraternas landstingsråd
  och gruppledare i Stockholms läns landsting

  Sedan 2014 är Ella Bohlin barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms län. Hon är född 1979, gift och har två barn. Ella Bohlin har varit engagerad för Kristdemokraterna sedan 1994, var ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 2005–2008 och var Kristdemokraternas förstanamn till Europaparlamentsvalet 2009. Hon har som landstingsråd ansvar för följande områden:

  • Funktionshinder
  • Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel
  • Äldre och multisjuka
  • Palliativ vård
  • Kvinnosjukvård och förlossningsvården
  • Sjukvård för barn och unga
  • De stora folksjukdomarna (cancer, diabetes, rörelseorganens sjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar)

  Övriga uppdrag:
  Gruppledare
  Vice ordförande, landstingsstyrelsens arbetsutskott
  Ledamot, landstingsstyrelsen
  Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämnden
  Ordförande, programberedningen för barn- och kvinnosjukvård
  Vice ordförande, stiftelsen Äldrecentrum

   

  Kristdemokraternas landstingspolitiker 2015–2018

  Maria Fälth (KD)Maria Fälth – ledamot, landstingsfullmäktige
  Vice gruppledare
  Ersättare, landstingsstyrelsen
  Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnden
  Ordförande, programberedningen för stora folksjukdomar
  Ledamot, Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
  Ledamot, sjukvårdsstyrelse norr
  Ersättare, programberedningen för äldre och multisjuka
  Ordförande, handikapprådet

  Inger Strömbom – ledamot, landstingsfullmäktige
  Vice ordförande, landstingsfullmäktige

  Karl Henriksson (KD)Karl Henriksson – ledamot, landstingsfullmäktige
  Ledamot, trafiknämnden
  Ordförande, beredningen för trafikplanering
  Ledamot, Beredningen för utbyggd tunnelbana
  Ledamot, valberedningen
  Ledamot, Mälardalsrådet

   

   

  Aram El Khoury – ledamot, landstingsfullmäktigeveckobrev_aram
  Ersättare, landstingsstyrelsen
  Ledamot, ägarutskottet/LISAB
  Ersättare, personalutskottet
  Ledamot, innovationsberedningen

   

   

   

  Margaretha Åkerbergveckobrev_Margaretha– ledamot, landstingsfullmäktige
  Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnden
  Vice ordförande, sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
  Ersättare, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
  Ersättare, valberedningen

   

   

   

  Eva Lannerö (KD)Eva Lannerö – ledamot, landstingsfullmäktige
  Ordförande, patientnämnden
  Ersättare, Skärgårdsstiftelsen
  Ersättare, Nordiska skärgårdssamarbetets råd

   

   

   

   

  Thorbjörn Larsson (KD)Thorbjörn Larsson – ledamot, landstingsfullmäktige
  Ordförande, programberedningen för äldre och multisjuka
  Ledamot, forskningsberedningen

   

   

   

   

  Fredrik Wallén (KD)Fredrik Wallén – ledamot, landstingsfullmäktige
  Ersättare, trafiknämnden
  Ordförande, färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen

   

   

   

  Ingrid Ahlman – ersättare, landstingsfullmäktige
  Ledamot, pensionärsrådet

  Yusuf Aydin – ersättare, landstingsfullmäktige
  Vice ordförande, fastighetsberedningen
  Ledamot, LOCUM:s styrelse

  Magda Ayoub – ersättare, landstingsfullmäktige
  Ledamot, miljöberedningen

  Gustaf Bengtsson – ersättare, landstingsfullmäktige

  Edvin Bernhardsson – ersättare, landstingsfullmäktige
  Ledamot, sjukvårdsstyrelse Söder

  Christina Blom-Andersson – ersättare, landstingsfullmäktige
  Ersättare, trafiknämnden
  Ersättare, trafiknämndens färdtjänstutskott
  Ersättare, sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
  Ledamot, programberedningen för folkhälsa och psykiatri

  Stefan Dozzi – ersättare, landstingsfullmäktige
  Ersättare, patientnämnden

  Inga-Lill Engelmark Schönning – ersättare, landstingfullmäktige
  Ledamot, programberedningen för akutsjukvård

  Kickan Enman – ersättare, landstingsfullmäktige
  Ersättare, programberedningen för stora folksjukdomar

  Jonatan Hedin – ersättare, landstingsfullmäktige
  Ersättare, beredningen för trafikplanering

  Birgitta Karlsson – ersättare, landstingsfullmäktige
  Ersättare, färdtjänstberedningen

  Anna Lund – ersättare, landstingsfullmäktige

  Sonia Lunnergård – ersättare, landstingsfullmäktige
  Ersättare, Länsmuséets styrelse

  Ulf Lönnberg – ersättare, landstingsfullmäktige

  Lennart Nilsson – ersättare, landstingsfullmäktige
  Ledamot, tillväxt- och regionplanenämnden
  Ledamot, kulturnämnden
  Ersättare, fastighetsberedningen

  Antonella Pirrone – ersättare, landstingsfullmäktige
  Ledamot, programberedningen för tandvård

  Linus Rehn – ersättare, landstingsfullmäktige
  Ledamot, programberedningen för vårdval

  Lena Samuelsson
  Revisor

  Carl-Johan Schiller – ersättare, landstingsfullmäktige
  Ersättare, tillväxt- och regionplanenämnden

  Kent-Rune Sjöholm – ersättare, landstingsfullmäktige
  Ledamot, beredningen för sjötrafik

  Madeleine Stjernström – ersättare, landstingsfullmäktige
  Ersättare, regionala skärgårdsrådet
  Ersättare, programberedningen för barn- och kvinnosjukvård

  Michael Stjernström
  Revisor

  Owe Svantegård – ersättare, landstingsfullmäktige
  Ledamot, regionala skärgårdsrådet
  Nämndeman, Svea hovrätt

  Eva von Wowern – ersättare, landstingsfullmäktige