• Politiker regionen

  Ella Bohlin, Vårdutvecklingsregionråd

  Ella Bohlin (KD)

  Sedan 2014 är Ella Bohlin regionråd i Stockholm. Hon är född 1979, gift och har två barn. Ella Bohlin har varit engagerad i Kristdemokraterna sedan 1994. 2005-2008 var Ella ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) och 2009 var hon Kristdemokraternas förstanamn i valet till Europaparlamentet. Ella är ledamot i Partistyrelsen och har sedan 2017 ingått i Partistyrelsens Verkställande Utskott.

  Som regionråd för Kristdemokraterna har Ella ansvar för följande frågor:

  • Seniorvård (inkl. geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och hjälpmedel)
  • Kompetensförsörjning
  • Nivåstrukturering av sjukvården
  • Kunskapsstöd och kunskapsstyrning
  • Vårdprogram
  • Läkemedelsfrågor ur ett patientperspektiv (introduktion, prioriteringar, läkemedelsprövningar)
  • Vårdens prioriteringar
  • Nationell cancerstrategi, regional cancerplan
  • Minskad antibiotikaanvändning
  • Läkemedelsstöd
  • Utvecklingen av regionens övergripande patientstyrningsförmåga
  • Fortbildning

  Ellas övriga uppdrag:
  Gruppledare
  Ordförande Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
  Ordförande Seniorvårdsberedningen
  Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Vice ordförande Produktionsutskottet
  Ledamot Regionstyrelsen
  Ordförande Stiftelsen Äldrecentrum
  Ledamot GIH gymnastik- och idrottshögskolan

   

  Kristdemokraternas regionpolitiker 2018–2022


  Edvin Bernhardsson
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ersättare Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
  Vice ordförande Långtidsutredningen

  Fredrik Wallén
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ledamot Arvodesberedningen

  Ersättare Trafiknämnden
  Ersättare Tillväxt- och regionplanenämnden
  Ersättare Mälardalsrådet
  Ordförande Färdtjänstnämnden
  Ordförande Färdtjänstutskottet

  Margaretha Åkerberg
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Ersättare Avtalsutskottet
  Ordförande Kompetensförsörjningsrådet

  Jonatan Hedin
  Ledamot regionfullmäktige
  Vice ordförande Fastighets- och servicenämnden

  Samuel Klippfalk
  Ledamot regionfullmäktige
  Ledamot Länsplane- och samhällsplaneringsutskottet
  Ersättare Regionstyrelsen

  Ersättare Kompetensförsörjningsrådet
  Vice ordförande Innovations- och utvecklingsutskottet

  Eva von Wowern
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ledamot Patientnämnden

  Ersättare Psykiatriberedningen

  Karl Henriksson
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ledamot Trafiknämnden
  Ledamot Tillgänglighets- och framkomlighetsberedningen
  Ledamot Mälardalsrådets styrelse
  Vice ordförande Beredningen för pilotförsök inom kollektivtrafiken

  Maria Fält
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden

  Ersättare Regionstyrelsen
  Ersättare Arbets- och personalutskottet
  Ersättare Produktionsutskottet
  Vice ordförande Avtalsutskottet
  Ordförande Regionstyrelsens pensionärsråd
  Ordförande Regionstyrelsens samverkansråd för pensionärsorganisationerna

  Carl-Johan Schiller
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ledamot Tandvårdsberedningen
  Ledamot Tillväxt- och regionplanenämnden

  Antonella Pirrone
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ersättare Mälardalsrådet
  Ersättare Färdtjänstnämnden
  Ersättare Trafiknämnden

  Aram El Khoury
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ersättare Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
  Vice ordförande Klimatberedningen