• Kansli Stadshuset

  Adress:
  Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus
  105 35 Stockholm

  Erik Slottner
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus
  Politiska uppdrag: Vice ordförande i Micasa, ledamot i Stadsbyggnadsnämnden
  Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i Stockholms Stadshus AB
  Tel: 08-508 29 910
  E-post: erik.slottner@kristdemokraterna.se
  Blogg: www.erikslottner.se
  Twitter: @erikslottner

  Mejke Runström, politisk sekreterare
  För inbjudningar till möten, seminarier och frågor om vår politik mm.
  Tel: 08-508 29 910
  Mobil: 076-122 99 10
  E-post: mejke.runstrom@kristdemokraterna.se

  Martin Källstrand, pressekreterare/politisk sekreterare
  Mobil: 076-122 99 11
  E-post: martin.kallstrand@kristdemokraterna.se