• Politiker Stadshuset

  Kontaktuppgifter till Kristdemokraterna i Stockholms stadshus
  Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus
  105 35 Stockholm
  08-508 29 910

  Frågor om Kristdemokraternas politik:
  Mejke Runström
  E-post: mejke.runstrom@kristdemokraterna.se
  Telefon: 08-508 29 910

  Frågor från media:
  Telefon: 076-122 99 11

  Facebook: Kristdemokraterna Stockholms Stadshus
  Twitter: @KDStadshuset

  Fullmäktigegruppen:

  Erik Slottner
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus
  Politiska uppdrag: Vice ordförande Micasa, ledamot i Stadsbyggnadsnämnden
  Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i Stockholms Stadshus AB.
  Tel: 08-508 29 910
  E-post: erik.slottner@kristdemokraterna.se
  Blogg: www.erikslottner.se
  Twitter: @erikslottner

  Sofia Modigh
  Ledamot i kommunfullmäktige
  Politiska uppdrag: ersättare i socialnämnden och i Skärholmens stadsdelsnämnd
  E-post: sofia.modigh@kristdemokraterna.se
  Twitter: @sofiamodigh

  Micke Valier
  Ersättare i kommunfullmäktige
  Politiska uppdrag: Ledamot i Idrottsnämnden, ersättare i Trafiknämnden.
  E-post: mikael.valier@kristdemokraterna.se
  Twitter: @valiersthlm

  Ofelia Namazova
  Ersättare i kommunfullmäktige
  Politiska uppdrag: Ersättare i Arbetsmarknadsnämnden
  E-post: ofelia.namazova@kristdemokraterna.se
  Twitter: @OfeliaNamazova