• Våra politiker

    Våra politiker är vanliga människor som har bestämt sig för att förändra Sundbyberg till det bättre. Vi är kvinnor och män, unga och pensionärer, svenskar och utlandsfödda. Men vi har gemensamt att vi tror på familjens frihet, trygghet på gator och torg och omsorg om våra äldre och att de värderingar som

    Lär känna våra politiker lite extra genom att klicka på respektive politiker till vänster!

    Paulos Abraha, gruppledare och oppositionsråd